Trung ương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Nghiêm túc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2020
Ngày đăng: 08/05/2020

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2020.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo doanh nghiệp trực thuộc triển khai đầy đủ, đúng quy định về công bố thông tin tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công bố thông tin trong năm 2019 hoặc trong cả 4 năm từ 2016 đến 2019, Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp theo hướng khiển trách hoặc cảnh cáo và xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định trên; xử phạt nghiêm các doanh nghiệp vi phạm quy định về công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; yêu cầu các doanh nghiệp hoàn thiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, công khai các nội dung xử lý trách nhiệm trên trang thông tin điện tử của mình và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải trên địa chỉ http://www.business.gov.vn để tăng cường công khai, minh bạch, đảm bảo sự giám sát của người dân và xã hội đối với việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo người quản lý doanh nghiệp tại các doanh nghiệp trực thuộc nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác công bố thông tin xây dựng chính sách hoặc quy định nội bộ về công bố thông tin, xác định trách nhiệm cá nhân tham gia vào việc công bố thông tin trong doanh nghiệp nhà nước.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tổng hợp, công khai danh sách các cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp chưa thực hiện đúng quy định về công bố thông tin và xử lý vi phạm về công bố thông tin theo quy định; theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện công bố thông tin và định kỳ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2015/NĐ-CP đồng thời với quá trình xây dựng Luật Doanh nghiệp sửa đổi.

(Kèm file)

 


Kim Xuyến


Các tin khác:
Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương  (17/07/2020)
Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng, chống thiên tai  (17/07/2020)
Tận dụng triệt để các lợi thế để phát huy năng lực của ngành mía đường  (15/07/2020)
Kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng  (15/07/2020)
Triển khai đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia  (09/07/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

f113f602-e27a-4a40-a64f-f358b0f97872

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: