Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật
Ngày đăng: 28/05/2020

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có ý kiến về việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện và đề nghị Thủ trưởng cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố trong phạm vi, chức năng của cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Cụ thể, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các văn bản quy phạm pháp luật chưa bảo đảm tính khả thi, tính kịp thời, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật; chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị về tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi, chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, quan tâm kiện toàn tổ chức, bố trí, sắp xếp hợp lý số lượng biên chế làm công tác pháp chế, bảo đảm đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác pháp chế nói chung và công tác theo dõi thi hành pháp luật nói riêng. Nghiên cứu, đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được cơ quan có chức năng phát hiện trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị và địa phương mình thời gian qua; đồng thời, tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp đã đề ra.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tăng cường tổ chức thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm giúp việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp.

Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động và người lao động.

Ngoài ra, huy động sự tham gia của các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp và nhân dân trong việc giám sát quá trình thực thi pháp luật và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

(Kèm file)


Kim Xuyến


Các tin khác:
Kế hoạch hành động về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo  (23/10/2020)
Triển khai thực hiện các hoạt động vì người nghèo năm 2020  (21/10/2020)
Triển khai các giải pháp chủ động ứng phó với triều cường  (19/10/2020)
Chủ động ứng phó với triều cường dâng cao, đảm bảo an toàn giao thông  (19/10/2020)
Đẩy mạnh quản lý nhà nước về lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  (16/10/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

fb1551fd-3f90-4882-b7f0-d4c90fe253d9

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: