Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Đẩy nhanh tiến độ số hóa sổ hộ tịch
Ngày đăng: 05/06/2023

Lượt xem:


Ngày 02/6/2023, Chủ tịch UBND thành phố ký ban hành Công văn số 1954/UBND-KSTT về việc đẩy nhanh tiến độ số hóa sổ hộ tịch.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 18/3/2022 của UBND thành phố triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, kịp thời xây dựng và tạo lập dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, đảm bảo triển khai áp dụng thống nhất, có sự kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trên phạm vi toàn quốc và đồng bộ các thông tin cơ bản của cá nhân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu của pháp luật về hộ tịch; đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp về tạo điều kiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện số hóa sổ hộ tịch. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện các nội dung sau:

Đối với Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính và Chủ tịch UBND quận, huyện đẩy nhanh việc số hóa sổ hộ tịch tại địa phương đáp ứng yêu cầu hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ.

Đối với Giám đốc Sở Tài chính và Chủ tịch UBND quận, huyện tiếp tục tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí và các điều kiện về cơ sở vật chất để nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, trang bị máy móc bảo đảm thực hiện việc số hóa, sớm triển khai đăng ký, quản lý hộ tịch trên môi trường điện tử.

Ngoài ra, đề nghị Chủ tịch UBND quận, huyện đẩy nhanh hoạt động số hóa sổ hộ tịch, đảm bảo dữ liệu hộ tịch được số hóa theo đúng thời hạn và hướng dẫn tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ; Điều 10, Điều 11 Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.


Thái Sơn


88611f8a-f997-48ca-9b26-d730c8d545f6

Tiêu đề bài viết: Đẩy nhanh tiến độ số hóa sổ hộ tịch. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Thái Sơn.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang