Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn TP Cần Thơ
Ngày đăng: 16/04/2020

Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội; trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có sự quyết tâm, quyết liệt, kiên trì, hiệu quả.

Nghị quyết nêu rõ, quá trình tổ chức thực hiện phải bám sát mục tiêu, quan điểm của Đảng và Nhà nước đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng là quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng lãng phí, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí; tiến hành kiên trì, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm để không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không muốn tham nhũng; phát huy cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Mục tiêu của Nghị quyết nhằm tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, đặc biệt là đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến sâu sắc, rõ nét nhằm từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trên địa bàn thành phố, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Nghị quyết đặt mục tiêu cụ thể 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các chi bộ đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào sinh hoạt định kỳ.

Đồng thời, 100% các cấp ủy, tổ chức đảng hàng năm ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm có nội dung về phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo thẩm quyền. Đảm bảo mọi hành vi vi phạm pháp luật nói chung và vi phạm pháp luật về tham nhũng, lãng phí đều được xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Để đạt được các mục tiêu trên, Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ, giải pháp như: nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong hệ thống chính trị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ; kiểm soát tài sản, thu nhập; công khai, minh bạch trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử và xã hội.

(Kèm file)


Kim Xuyến


Các tin khác:
Đề cao cảnh giác, sẵn sàng truy vết, bảo đảm ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh  (02/07/2020)
Triển khai thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp  (02/07/2020)
Công bố Danh mục mạng lưới 5 tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh  (02/07/2020)
Giải quyết hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19  (25/06/2020)
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và khi triều cường dâng cao  (24/06/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

594c009e-eba2-4e9a-9264-c8526581aa18

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: