Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ
Ngày đăng: 20/09/2023

Lượt xem:


Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Công an thành phố; Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là đối với học sinh, sinh viên, đội ngũ lao động trẻ. “Việc triển khai thực hiện phải cụ thể trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả để xem xét trách nhiệm đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm túc; mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy”, văn bản nêu rõ.

Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp Thủ trưởng cơ quan chức năng có liên quan và Chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ, có giải pháp hạn chế xảy ra cháy, nổ và giảm thiểu thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra.

Chủ tịch UBND quận, huyện chỉ đạo chấn chỉnh việc quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, kiểm điểm xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân để xảy ra các sai phạm (nếu có). Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn về công tác phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho người dân khi có sự cố cháy, nổ. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy, hỗ trợ việc mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng tình hình thực tế tại địa phương.

Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch UBND quận, huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, nhất là việc cấp phép, thanh tra, kiểm tra, chấp hành pháp luật xây dựng; gắn trách nhiệm cụ thể tới từng đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc cấp phép, quản lý trật tự xây dựng; xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, sai phép.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; đề xuất biểu dương, khen thưởng những nơi làm tốt, phê bình, kiểm điểm và thông báo công khai những nơi chưa làm tốt, xử lý trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong triển khai thực hiện dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.


Phương Thảo


fb1bb7d5-0b1b-475e-a4d2-9855f45e652a

Tiêu đề bài viết: Tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Phương Thảo.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang