Tin hoạt động của Lãnh đạo Thành phố


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án mỗi xã một sản phẩm năm 2022
Ngày đăng: 28/03/2023

Lượt xem:


Chiều 28/3, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án mỗi xã một sản phẩm năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự và chủ trì hội nghị.
Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, thành phố Cần Thơ đã công nhận 7 xã nông thôn mới nâng cao, vượt 3 xã so với kế hoạch, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao toàn thành phố là 25/36 xã đạt tỷ lệ 69%. Công nhận 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, vượt 1 xã so với kế hoạch. Về thực hiện đề án Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), năm 2022, thành phố Cần Thơ đã công nhận 51 sản phẩm OCOP. Trong đó có 33 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao và 18 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao, vượt 31 sản phẩm so với kế hoạch (đạt 255% so với kế hoạch năm 2022). Tính đến cuối năm 2022 thành phố có 92 sản phẩm OCOP, trong đó 58 sản phẩm 4 sao và 34 sản phẩm 3 sao của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, hộ dân và hợp tác xã, trong đó có 2 sản phẩm có tiềm năng 5 sao.

Đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt trên 64 triệu/người/năm; ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đạt trên 70,4 triệu/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (theo tiêu chuẩn mới) khu vực nông thôn giảm dưới 2,5%; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã, huyện có mạng nội bộ đạt 100%,…100% xã đạt tiêu chuẩn về chất lượng môi trường và hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đến cuối năm 2022 là 89,5%.

Về an ninh chính trị và trật tự xã hội luôn được giữ vững. Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã thực sự trở thành một phong trào ý nghĩa, có tính nhân văn và có sức lan tỏa sâu rộng và được người dân đồng tình hưởng ứng. Nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng cao, nhất là trong phát triển sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, phát triển các sản phẩm OCOP, các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu tại địa phương, ứng dụng khoa học công nghệ, trong bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn của thành phố trong thời gian qua.

Năm 2023, thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu công nhận 5 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu xây dựng 1 huyện nông thôn mới nâng cao; công nhận thêm 10 sản phẩm OCOP 3 sao, 10 sản phẩm 4 sao và phấn đấu có 2 sản phẩm 5 sao. Dịp này, thành phố trao chứng nhận OCOP cho 11 chủ thể, với 19 sản phẩm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố chúc mừng các chủ thể được trao Giấy chứng nhận OCOP. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, hợp tác xã và Nhân dân trong thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt sâu sắc nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm và hệ thống các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân để từng cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là người đứng đầu các tổ chức, các cơ quan và người dân hiểu đầy đủ, sâu sắc về quan điểm của Đảng và Nhà nước về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay; Tăng cường đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, hệ thống điện để phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất hàng hóa và nhu cầu đi lại của người dân, nhất đối với vùng sâu, vùng xa, khu sản xuất tập trung; đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi; đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn quốc gia; củng cố và phát triển mạng lưới y tế cơ sở; tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong truyền thông; thúc đẩy phát triển thương mại điện tử cho sản phẩm OCOP thông qua các sàn thương mại điện tử; đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương và địa phương cho các dự án phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội đạt hiệu quả thiết thực, nhất là các công trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023; ưu tiên đầu tư các xã, huyện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình đã đề ra. Thực hiện tốt các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để huy động tốt các nguồn lực từ vốn tín dụng và từ vốn doanh nghiệp cho xây dựng nông thôn mới và thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đạt hiệu quả.

Lãnh đạo thành phố trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cho các chủ thể.


Phương Thảo


24342c3f-0720-43ff-8512-7e8950703f47

Tiêu đề bài viết: Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án mỗi xã một sản phẩm năm 2022. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Phương Thảo.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang