Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Cần Thơ: Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Ngày đăng: 17/04/2019

Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống vừa ký ban hành chương trình tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

Mục tiêu nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), đưa công tác THTK, CLP đi vào thực chất với những kết quả cụ thể; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THTK, CLP trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo Chương trình, tiếp tục tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như: điều hành dự toán ngân sách nhà nước (NSNN); đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; quản lý vốn tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước; quản lý và sử dụng CBCCVC.

Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước: Thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm chi NSNN tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán được Bộ Tài chính và HĐND thành phố giao; trong đó, tăng cường quản lý thu; thực hiện đồng bộ các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, đảm bảo chi cho con người, an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh; quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán được giao. Đẩy mạnh khoán chi hành chính.

Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên dùng để tạo nguồn cải cách tiền lương; tiếp tục thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng, có ý nghĩa về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương; giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, công tác phí, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không bố trí đoàn ra trong chi thường xuyên các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư, chỉ quyết định chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công; đảm bảo 100% kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn. Tiến hành rà soát, cắt giảm, giãn tiến độ, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp; bổ sung vốn cho dự án đã có khối lượng hoàn thành, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch được giao.

Trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 2 Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu đã được phê duyệt, trong đó ưu tiên nguồn lực cho huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ để được công nhận là huyện nông thôn mới trong năm 2019.

Trong quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về khoán xe công. Kiên quyết chấm dứt, thu hồi tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định.

Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện có kết quả Đề án tinh giản biên chế của thành phố bảo đảm đến năm 2021 đạt chỉ tiêu giảm 10% so với biên chế giao năm 2015; giảm tối thiểu 2% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015. Đồng thời, rà soát, giảm số lượng các ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành của thành phố và quận, huyện; giải thể những tổ chức không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả. Khi thành lập mới ban chỉ đạo, tổ chức liên ngành phải xác định cụ thể thời hạn hoạt động. Kiên quyết không thành lập mới các ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành làm phát sinh bộ phận chuyên trách, tăng biên chế.


Phương Thảo


Các tin khác:
Giải ngân hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản  (13/07/2020)
Chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố trong tháng 6 năm 2020  (10/07/2020)
Cắt giảm điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp  (10/07/2020)
Tăng cường quản lý việc thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh môi truờng  (09/07/2020)
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại TP Cần Thơ: Không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại  (07/07/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

0532c1fe-2b36-4a0b-b517-5242cb48158c

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: