Trung ương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Phát huy các nguồn lực của nền kinh tế là yêu cầu cấp bách
Ngày đăng: 30/01/2019

Đó là một trong năm quan điểm chỉ đạo được Bộ Chính trị chỉ ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 “Về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”.

Theo đánh giá tại Nghị quyết số 39 thời gian qua, việc quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế bao gồm: Nhân lực, vật lực và tài lực đã có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước. Tuy nhiên, việc quản lý, khai thác, sử dụng, phát huy các nguồn lực hiện còn hạn chế, bất cập; việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực chưa hợp lý, hiệu quả chưa cao, nhiều trường hợp chưa theo cơ chế thị trường, gây lãng phí và làm cạn kiệt nguồn lực của đất nước. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế là do chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế.

Bộ Chính trị đã đề ra 05 quan điểm chỉ đạo đến năm 2045 với mục tiêu tổng quan là: “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tiến tới trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đề hoàn thành mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2045, Bộ Chính trị đặt ra 06 nhiệm vụ, giải pháp chung liên quan đến: Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách; đổi mới mô hình tăng trưởng; cơ cấu lại nền kinh tế, ngành, vùng và sản phẩm chủ yếu theo hướng hiện đại; nâng cao năng lực kiến tạo, quản trị quốc gia và năng lực tự chủ, đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp; chủ động nắm bắt cơ hội, tận dụng tối đa thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để phát triển kinh tế - xã hội đất nước và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Ngoài ra, Bộ Chính trị chỉ rõ nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đối với từng nguồn lực gồm: Nguồn nhân lực, nguồn vật lực và nguồn tài lực. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019, đồng thời giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban cán sự đảng, đảng đoàn và cấp ủy trực thuộc Trung ương thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị kết quả thực hiện Nghị quyết.

Ngày 28/1/2019, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Cần Thơ về việc tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện và các cơ quan liên quan căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và thẩm quyền được phân công chủ động phối hợp với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị, trình Ủy ban nhân dân thành phố ngày 28 tháng 02 năm 2019, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Thành ủy Cần Thơ.

 


Phan Cao


Các tin khác:
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy  (21/05/2019)
Quản lý, chăm sóc mộ liệt sĩ  (14/05/2019)
Tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi  (13/05/2019)
Triển khai kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất  (13/05/2019)
Khẩn trương ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia  (13/05/2019)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

d8896952-942c-43bc-99d1-77a0350741e5

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: