Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Triển khai thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp
Ngày đăng: 02/07/2020

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh vừa có ý kiến về việc triển khai thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các điển hình tiên tiến, cụ thể hóa các nội dung của “Năm dân vận khéo” với các phong trào thi đua do Trung ương và địa phương phát động, nhất là phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình mô hình “Dân vận khéo”.

Bên cạnh đó, phối hợp, tạo mọi điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia các phong trào do Trung ương và địa phương phát động.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính TP Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2020 đảm bảo đạt hiệu quả; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thiện và thực thi quy định về đạo đức công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm với nhân dân.

Phát huy vai trò, sự tham gia của nhân dân trong quá trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoàn thiện, cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường chế độ đối thoại trực tiếp với công dân và tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải trực tiếp tiếp công dân và chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân; chủ động nắm tình hình, khẩn trương giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, khiếu kiện, các vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn…

(Kèm file)


Kim Xuyến


Các tin khác:
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án trên địa bàn  (07/08/2020)
Quy định các khu vực được chuyển quyền sử dụng đất của dự án Chỉnh trang và phát triển đô thị An Phú Cần Thơ  (07/08/2020)
Triển khai tích hợp một số dịch vụ công của Ngành Tư pháp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia  (07/08/2020)
Cần Thơ khuyến nghị CBCCVC ứng dụng Bluezone và NCOVI trên điện thoại thông minh  (06/08/2020)
Mỗi người dân tiếp tục là một chiến sỹ cùng chung sức đẩy lùi dịch bệnh  (06/08/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

c3548f44-0033-4df2-962f-2b0f4067b071

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: