Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Ngày đăng: 30/10/2020

Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành cần xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 đồng thời với việc thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Có kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ngoài ra, lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thật sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Kiên quyết, tuyệt đối không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân phải bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của cấp thẩm quyền. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật…


Thùy Trang


Các tin khác:
Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn quận Cái Răng  (24/11/2020)
Tạm dừng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chưa cần thiết  (23/11/2020)
Chi hỗ trợ cho người bán lẻ xổ số lưu động gặp khó khăn do dịch Covid-19  (23/11/2020)
Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp nhỏ và vừa  (23/11/2020)
Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp  (13/11/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

c4aefbcf-f865-4124-911b-617122ca119f

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: