Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Ngày đăng: 03/07/2019

Ngày 1/7/2019, Thành ủy Cần Thơ có văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các quận ủy, huyện ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Thành ủy nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thành phố.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát động các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời thiết thực, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho thành phố.

Ban Cán sự Đảng UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các cấp chính quyền nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và chống tái mù chữ; đẩy mạnh việc liên kết, phối hợp giữa chính quyền các cấp với các tổ chức, cá nhân trong công tác chăm lo, hỗ trợ, đóng góp quỹ khuyến học, khuyến tài; đồng thời, quan tâm xây dựng và phát triển các mô hình học tập và trung tâm học tập cộng đồng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nhu cầu học tập của nhân dân thành phố.

Các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác thúc đẩy học tập suốt đời của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thành phố; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, gắn với thực hiện tốt 2 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ngoài ra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy và học; nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy, đa dạng hóa các mô hình học tập, khuyến khích hình thành các mô hình khuyến học tự nguyện, phát triển các hình thức đào tạo từ xa, tự học đảm bảo nội dung, chất lượng, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia học tập…

 


Phạm Nga


Các tin khác:
Thường xuyên theo dõi, giám sát diễn biến hạn hán, xâm nhập mặn  (20/02/2020)
Chủ động phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và người  (17/02/2020)
Chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo  (13/02/2020)
Nghiêm túc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính  (08/02/2020)
UBND thành phố chỉ đạo tiếp tục phòng, chống nCoV  (07/02/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

0c1fb619-ef81-4a6e-8616-706ee3337d25

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: