Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy và Đề án vị trí việc làm của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày đăng: 29/05/2020

Ngày 21/5/2020, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Công văn số 1491/UBND-NC về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy và Đề án vị trí việc làm của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng cơ quan hành chính cấp thành phố, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp cấp thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện tiếp tục triển khai, quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 19-NQ/TW, 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; Chương trình số 27-CTr/TU, 28-CTr/TU ngày 29/12/2017 của Thành ủy Cần Thơ, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và đảm bảo lộ trình các nội dung về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo chủ trương của Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW và Đề án được ban hành tại Quyết định số 2980/QĐ-UBND, 2981/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND thành phố.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 294/UBND-NC ngày 24/01/2019 về việc tăng cường thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập và Công văn số 769/UBND-NC ngày 16/3/2020 về việc rà soát thực hiện đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi và kịp thời báo cáo tiến độ thực hiện về UBND thành phố; tham mưu UBND thành phố xem xét, xử lý và giải quyết khó khăn vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện theo quy định. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố tiếp tục kiến nghị bộ, ngành có liên quan sớm tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và đề án vị trí việc làm, làm cơ sở để địa phương thuận lợi trong tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu và lộ trình của Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW.

(File kèm)


Phương Thảo


Các tin khác:
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và khi triều cường dâng cao  (24/06/2020)
Chấn chỉnh thực hiện việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan  (19/06/2020)
Đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực có lắp đặt đèn nghệ thuật và các phương tiện quảng cáo  (16/06/2020)
Bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh  (15/06/2020)
Tăng cường công tác tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo  (12/06/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

7aa21058-cc37-45dd-b9e7-ed9cb2686a08

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: