Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tập trung cao độ phòng, chống dịch COVID-19
Ngày đăng: 31/03/2020

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có ý kiến về việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và đề nghị UBMTTQVN TP Cần Thơ tập trung cao độ, tranh thủ từng giờ, từng phút thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế và đặc thù của đơn vị, địa phương mình; đồng thời, tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực, vật chất sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng bảo đảm phương châm 4 tại chỗ, kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa người từ vùng có dịch đến; sẵn sàng chi viện hỗ trợ khi có yêu cầu; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND thành phố giao Thủ trưởng các đơn vị: Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông và Chủ tịch UBND quận, huyện, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với 5 thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống dịch COVID-19 được nêu trong Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 29/3/2020 của Văn phòng Chính phủ.

(Kèm file)


Kim Xuyến


Các tin khác:
Hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động khởi nghiệp sáng tạo  (04/06/2020)
Tạo điều kiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)  (29/05/2020)
Sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy và Đề án vị trí việc làm của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập  (29/05/2020)
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật  (28/05/2020)
Cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh  (22/05/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

df4d5463-448e-4cea-b4af-7aa48608f971

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: