Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử
Ngày đăng: 28/06/2019

Ngày 25/6/2019, UBND thành phố có Công văn số 1989/UBND-KSTTHC về việc Giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Chủ tịch UBND quận, huyện chỉ đạo, đôn đốc Bộ phận Một cửa cập nhật đầy đủ, kịp thời tình hình, tiến độ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử đảm bảo thống nhất với hồ sơ thực tế (hồ sơ giấy).

Đối với các thủ tục hành chính có quy định phải trả kết quả ngay khi tiếp nhận, giải quyết: Các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại Bộ phận Một cửa đảm bảo tỷ lệ theo Công văn số 100/UBND-KSTTHC ngày 9/1/2019 của UBND thành phố về việc điều chỉnh nhiệm vụ tại Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 24/9/2018 của UBND thành phố; cập nhật thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình và thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa lên Hệ thống thống tin Một cửa điện tử thành phố, đồng thời gửi về Văn phòng UBND thành phố để theo dõi. UBND quận, huyện chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc UBND xã, phường, thị trấn thực hiện nội dung này.

Đối với các thủ tục hành chính phải thực hiện trên phần mềm do ngành dọc triển khai: Tạm hoãn thực hiện trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử cho đến khi có giải pháp liên thông, kết nối dữ liệu giữa phần mềm nghiệp vụ của ngành dọc với Hệ thống thông tin Một cửa điện tử thành phố. Tuy nhiên, Bộ phận Một cửa phải thực hiện nhập số liệu hàng tuần theo chức năng nhập số liệu thống kê cho các thủ tục hành chính đã được thiết kế sẵn để đảm bảo việc thống kê tình hình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu giải pháp kết nối phần mềm nghiệp vụ ngành dọc với phần mềm Một cửa điện tử thành phố; đồng thời, hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng chức năng nhập số liệu tổng hợp thống kê hàng tuần.

 


Phạm Nga


Các tin khác:
Cán bộ các cấp chủ động hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19  (03/08/2020)
Bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (03/08/2020)
Giám sát các trường hợp từ địa phương khác trên địa bàn thành phố  (03/08/2020)
Không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn, bảo vệ tốt nhất tính mạng và sức khỏe nhân dân  (31/07/2020)
Thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020  (31/07/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

2108a665-4ca5-4bd3-bdd2-09217da81cee

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: