Trung ương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Đôn đốc kiểm tra, giám sát hoạt động cho thuê lại lao động
Ngày đăng: 18/06/2019

Ngày 4/6/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 198/LĐTBXH-QHLĐTL về việc đôn đốc kiểm tra, giám sát hoạt động cho thuê lại lao động.

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố thực hiện việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động cho thuê lại lao động theo đúng quy định của Bộ luật Lao động, Nghị định số 29/2019/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phổ biến tuyên truyền các quy định pháp luật về hoạt động cho thuê lại lao động, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động, doanh nghiệp trong hoạt động cho thuê lại lao động; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nắm tình hình hoạt động cho thuê lại lao động đối với các doanh nghiệp cho thuê lại và doanh nghiệp thuê lại lao động tại địa phương, đặc biệt công việc thực hiện cho thuê lại lao động; kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm theo đúng quy định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thương mại nhận tiền ký quỹ để cập nhật thường xuyên thông tin ký quỹ của doanh nghiệp; đôn đốc doanh nghiệp thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định pháp luật; cập nhật thường xuyên các thông tin của doanh nghiệp được cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động trên cổng thông tin điện tử của UBND dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người lao động biết.

Ngoài ra, gửi thông báo cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; đồng thời, tổng hợp, định kỳ 6 tháng, một năm gửi báo cáo về tình hình cho thuê lại lao động về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

 


Phạm Nga


Các tin khác:
Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2030  (03/06/2020)
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới  (03/06/2020)
Tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở  (03/06/2020)
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 5/2020  (03/06/2020)
Khuyến khích các doanh nghiệp tuyển dụng lao động dựa trên kỹ năng và năng lực hành nghề  (03/06/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

4855df58-e3c3-4710-a6ac-6588f4346702

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: