Trung ương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Xây dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2021 – 2025
Ngày đăng: 13/05/2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Chỉ thị số 3110/CT-BNN-KH về việc xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2021 – 2025.

Mục tiêu nhằm phát triển nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh; đồng thời, phấn đấu xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Cụ thể, đến năm 2025 phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành khoảng 2,8 - 3,2%/năm; tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới ít nhất 80%; có 50% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có ít nhất 15 tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người của dân cư nông thôn gấp 1,6 lần năm 2020; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 25%; tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 42%.

Để đạt được mục tiêu trên, kế hoạch đề ra các nội dung cần thực hiện gồm: Phát triển mạnh công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản để phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng sản phẩm nông lâm thủy sản, tăng thu nhập cho nông dân; đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, cơ giới hóa đồng bộ, ưu tiên đối với những vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả; hoàn thiện quan hệ sản xuất phù hợp, đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, kết nối với hệ thống tiêu thụ toàn cầu.

Bên cạnh đó, nâng cao trình độ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp 4.0 nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng và quản trị ngành…

File kèm

 


Phạm Nga


Các tin khác:
Triển khai đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia  (09/07/2020)
Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết  (09/07/2020)
Nâng cao chất lượng công tác phục vụ người cao tuổi trong các thư viện công cộng  (09/07/2020)
Tăng cường công tác chống bệnh bạch hầu  (08/07/2020)
Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong điều kiện nắng, nóng kéo dài  (07/07/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

c862ec52-cff5-43da-95fa-a1f0649043d9

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: