Trung ương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC bảo đảm thống nhất từ trung ương đến địa phương
Ngày đăng: 14/05/2020

Tại Công văn số 3746/VPCP-KSTT về việc cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về Thủ tục hành chính (TTHC) và xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành việc tích hợp đăng nhập một lần với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc đăng ký tài khoản, thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, phản ánh, kiến nghị và khai thác, sử dụng các chức năng của Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.

Bên cạnh đó, thực hiện chuẩn hóa, công bố, cập nhật các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh, huyện, xã đã được các Bộ, cơ quan ngang Bộ công bố, cập nhật vào CSDLQG về TTHC bảo đảm tính thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Hoàn thành việc cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời trên CSDLQG về TTHC một số thông tin như: Địa chỉ của các cơ quan tiếp nhận, thực hiện TTHC; điều chỉnh, bổ sung địa giới hành chính đối với cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh, thành phố ngay khi có quyết định của cấp có thẩm quyền; bổ sung thông tin về tài khoản ngân hàng để phục vụ thanh toán trực tuyến.

Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị sử dụng tài khoản quản trị hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được Văn phòng Chính phủ cung cấp để phân quyền sử dụng cho các đơn vị trực thuộc thực hiện tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, tổ chức tiếp nhận, xử lý, đăng tải công khai các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 574/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, tích hợp hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của UBND cấp tỉnh (nếu có) với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

File kèm

 


Phạm Nga


Các tin khác:
Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu  (12/08/2020)
Tiếp tục dừng vận tải hành khách đi/đến Đà Nẵng từ 0 giờ ngày 12/8  (12/08/2020)
Khẩn trương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống Covid-19 trong hoạt động vận tải  (12/08/2020)
Triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020 - 2025  (12/08/2020)
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Quyết tâm kiềm chế, kiểm soát, khống chế lây nhiễm dịch bệnh ở mức thấp nhất  (11/08/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

f8d88f7c-9cd9-4a60-ba40-f851e9b035cc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: