Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ
Ngày đăng: 18/03/2023

Lượt xem: 1


Ngày 17/03, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là triển khai thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ hiện đại, đáp ứng yêu cầu phục vụ hành chính công cho tổ chức, cá nhân thuận lợi và nhanh chóng.

Kế hoạch xác định 23 nhiệm vụ triển khai thực hiện để Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ hoạt động gồm: Rà soát lựa chọn cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp nhận, trả kết quả; bố trí trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị; hạ tầng công nghệ thông tin; ban hành Danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm; ban hành các Quy chế làm việc… và tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Dự kiến trước ngày 30 tháng 4 năm 2023.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn sở, ban, ngành thành phố thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; căn cứ tình hình, điều kiện của Trung tâm, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm theo lộ trình phù hợp.


Huy Quang


Các tin khác:
Giới thiệu nội dung cơ bản Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư  (26/05/2023)
Giới thiệu nội dung cơ bản Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố  (25/05/2023)
Giới thiệu nội dung cơ bản Thông tư số 04/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố  (24/05/2023)
Giới thiệu nội dung cơ bản Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương  (23/05/2023)
Giới thiệu nội dung cơ bản Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  (22/05/2023)

e9cc84f0-cfdd-4190-870c-9c21734082f2

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang