Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn TP Cần Thơ
Ngày đăng: 13/05/2020

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có ý kiến về việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá, cần đưa ra các tiêu chí khả thi, rõ ràng, minh bạch. Trong đó, cần lưu ý một số tiêu chí, cụ thể như giá trị chênh lệch giữa giá khởi điểm và giá đấu giá thành của các cuộc đấu giá; năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên; việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, trong đó có việc thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; chỉ lựa chọn các tổ chức đấu giá tài sản có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

Ngoài ra, khi xây dựng, phê duyệt phương án đấu giá tài sản cần đảm bảo tính khả thi, trong đó xem xét lựa chọn hình thức đấu giá, bước giá phù hợp với thực tiễn việc đấu giá; tăng cường giám sát các tổ chức đấu giá tài sản trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; phối hợp với cơ quan công an có biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn việc đấu giá tài sản trên địa bàn, nhất là các vụ việc đấu giá quyền sử đụng đất có giá trị lớn, phức tạp.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện có tài sản đấu giá phải cập nhật công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (tại địa chỉ https://dgts.moj.gov.vn) theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản; định kỳ, tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin phát sinh trong quá trình triển khai.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá tại địa phương; tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn. Trong đó lưu ý các vấn đề về đăng ký hoạt động, việc thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá tài sản, trụ sở làm việc, tuân thủ chế độ báo cáo và các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, pháp luật có liên quan, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định…

(Kèm file)


Kim Xuyến


Các tin khác:
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án trên địa bàn  (07/08/2020)
Quy định các khu vực được chuyển quyền sử dụng đất của dự án Chỉnh trang và phát triển đô thị An Phú Cần Thơ  (07/08/2020)
Triển khai tích hợp một số dịch vụ công của Ngành Tư pháp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia  (07/08/2020)
Cần Thơ khuyến nghị CBCCVC ứng dụng Bluezone và NCOVI trên điện thoại thông minh  (06/08/2020)
Mỗi người dân tiếp tục là một chiến sỹ cùng chung sức đẩy lùi dịch bệnh  (06/08/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

b6be9d7b-472e-433c-99ff-4f2f1a92e4c0

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: