Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tăng cường công tác phối hợp thực hiện hiệu quả các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Ngày đăng: 06/04/2020

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có ý kiến về việc tiếp tục thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng, tăng cường công tác phối hợp để thực hiện có hiệu quả các giải pháp cấp bách, nhất là cách ly xã hội, hạn chế đi lại, di chuyển.

Đồng thời, chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực, vật chất sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng bảo đảm phương châm 4 tại chỗ, kiểm soát, sàng lọc chặt chẽ để phát hiện và xử lý kịp thời các ca nhiễm; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị số 15/CT-TTg, 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị: Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ và Chủ tịch UBND quận, huyện, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 04/4/2020 của Văn phòng Chính phủ.

(Kèm file)


Kim Xuyến


Các tin khác:
Hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động khởi nghiệp sáng tạo  (04/06/2020)
Tạo điều kiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)  (29/05/2020)
Sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy và Đề án vị trí việc làm của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập  (29/05/2020)
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật  (28/05/2020)
Cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh  (22/05/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

f5794ab1-bb0e-4a46-b543-3819b8e68862

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: