Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Độc giả: Phan Thị Vân
Ngày đăng: 04/11/2019

“Gia đình tôi làm thủ tục chuyển nhượng QSD đất tại địa chỉ 99/13, khu vực Bình Phó A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, cụ thể: Thửa đất số 762, tờ bản đồ 05 diện tích 85,9m2 (trong đó: 19.4m2 đất LUK và 66,5 m2 ODT). VP đăng ký QSD đất ở Bình thủy đề nghị xác nhận người mua là người trực tiếp canh tác đất NN và có nguồn thu nhập ổn định từ việc sản xuất đất NN; và đề nghị xác nhận 19.4m2 đất lúa với hiện trạng đang canh tác đất NN. Xin hỏi với 19.4m2 đất lúa thì canh tác cái gì trên đó được? và thu nhập ổn định là như thế nào? Việc yêu cầu người dân xác nhận như vậy quá vô lý và gây phiền hà cho người dân? Mong các cấp có câu trả lời và có biện pháp xem xét để không gây phiền hà cho người dân với một số quy định vô lý như vậy.”

Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử TP Cần Thơ đã liên hệ Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy và có câu trả lời như sau:

Căn cứ khoản 3, Điều 191 Luật đất đai năm 2013, quy định:

“Điều 191. Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.”

Căn cứ khoản 2, Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy đinh:

“Điều 3a. Việc xác nhận nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 30 Điều 3 của Luật đất đai

Khi thực hiện thủ tục giao đất, đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có trách nhiệm xác nhận hộ gia đình, cá nhân có thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp theo quy định sau đây:

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận hộ gia đinh, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp.

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp sau khi có văn bản xác nhận về việc sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.”

Trường hợp của độc giả Phan Thị Vân nhận chuyển nhượng đất LUK, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận đã hướng dẫn xác nhận là người có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, là đúng theo quy định nêu trên.

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng,

Ban Biên tậpCác tin khác:
Độc giả: Tạ Việt Trung  (01/07/2020)
Độc giả: Huỳnh Văn Kha  (01/07/2020)
Độc giả: Trầm Quốc Đạt  (24/06/2020)
Độc giả: Lê Sỹ Sáu  (23/06/2020)
Độc giả: Võ Chí Công  (16/06/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

5b3101e6-7198-4ad3-9c4c-6b24e798d12c

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: