Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Độc giả: Nguyễn Văn Đắng
Ngày đăng: 24/09/2019

“Kính gửi: Quý Lãnh đạo. Nguyên vào ngày 28/4/2017, tôi có tham gia hùn vốn để thành lập Công ty Cổ phần Giống cây trồng Cửu Long, địa chỉ: 187, khu vực Thới Thạnh 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Giấy Chứng nhận đăng ký số: 1801531318. Do không hợp theo ý của lãnh đạo, tôi xin nghỉ và đề nghị Công ty Cổ phần Giống cây trồng Cửu Long cho tôi rút vốn, nhưng Tổng Giám đốc Công ty bảo: Đó là cổ phần đầu tư, nên tự bán, Công ty không có thoái vốn. Đồng thời, tôi đề nghị Công ty tổ chức mở ĐHCĐ vì từ khi thành lập đã hơn 03 năm, mà Công ty không tổ chức ĐHCĐ để các cổ đông có ý kiến. Vậy xin hỏi quý lãnh đạo tôi muốn rút vốn lại thì phải làm sao và Công ty không tổ chức ĐHCĐ thì có vi phạm gì không trong luật Công ty Cổ phần?.”

Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử TP Cần Thơ đã liên hệ Sở Tài chính thành phố Cần Thơ  và có câu trả lời như sau:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014:

- Đối với việc chuyển nhượng cổ phần, khoản 1 Điều 126 có quy định: “Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.” Và khoản 3 Điều 119 có quy định: “Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.”.

- Đối với việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, khoản 1 và 2 Điều 136 có quy định: “Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.” và “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”.

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng,

Ban Biên tậpCác tin khác:
Độc giả: Trần Khả Dy  (27/05/2020)
Độc giả: Nguyễn Thị Hương Thanh  (26/05/2020)
Độc giả: Huỳnh Trang  (26/05/2020)
Độc giả: Nguyễn Thanh Lượm  (25/05/2020)
Độc giả: Nguyễn Thị Hồng  (05/05/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

3b0d8a61-c3f4-4c47-883c-3576e378296a

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: