Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Thực hiện giải pháp nâng cao chỉ số liên quan đến công tác CCHC
Ngày đăng: 05/08/2020

Ngày 3/8/2020, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Công văn số 2307/UBND-NC về việc thực hiện giải pháp nâng cao các chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính (CCHC).

Theo công văn, năm 2019, công tác CCHC của thành phố đạt được những kết quả tích cực, được các Bộ, ngành đánh giá cao và ghi nhận. Tuy nhiên, tính bền vững của các chỉ số chưa cao, nhiều nội dung vẫn cần được cải thiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Để khắc phục những hạn chế, tiếp tục cải thiện và nâng cao các chỉ số nêu trên trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện tốt việc công khai, minh bạch đối với các nội dung quy định tại Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, đảm bảo đủ các nội dung công khai theo quy định trong Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11.

Thường xuyên rà soát, chuẩn hóa và xây dựng nội bộ các thủ tục hành chính (TTHC) để cập nhật lên Cổng dịch vụ công thành phố kịp thời, đầy đủ. Tích cực thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, triển khai đầy đủ và nghiêm túc các nội dung theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Công khai xin lỗi nếu để hồ sơ trễ hạn

UBND thành phố yêu cầu, tất cả các hồ sơ trễ hẹn phải được công khai xin lỗi theo Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả quy định; đồng thời, phải thông báo trước cho người dân, tổ chức về việc hồ sơ trễ hẹn.

Không để tình trạng đến ngày người dân, tổ chức nhận kết quả mới thông báo hồ sơ chưa có kết quả hoặc cần điều chỉnh, bổ sung.

Việc hẹn lại tối đa không quá 1 lần. Xác định trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến từng hồ sơ trễ hẹn. Xem xét, đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ đối với công chức có từ 3 lần gây trễ hẹn hồ sơ của người dân, tổ chức trở lên trong một năm.

Đối với các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn từ 5% xem như không hoàn thành nhiệm vụ và xem xét xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa để nắm vững quy định về TTHC, kỹ năng giao tiếp để cung cấp thông tin, hướng dẫn TTHC cho người dân, tổ chức đúng quy định và chu đáo; thực hiện "4 xin, 4 luôn" (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ trong công việc hàng ngày) đối với người dân, tổ chức trong quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Kịp thời tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức. Xem xét giải quyết triệt để, thỏa đáng các phản ánh, kiến nghị theo quy định của pháp luật. Không bao che, giấu giếm các vi phạm để người dân khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp lên cấp trên.

Khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của thành phố; rà soát để phát hiện và xử lý kịp thời những bất cập, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của thành phố; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân, tổ chức với mọi hình thức trong việc khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tập trung lựa chọn một số TTHC có hồ sơ phát sinh nhiều để tuyên truyền. Thực hiện cập nhật và xử lý đầy đủ hồ sơ trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử và đảm bảo quy trình, thời gian giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử đúng với quy trình, thời gian thực tế giải quyết TTHC; tăng cường kết nối, liên thông điện tử giữa các cấp, các ngành trong giải quyết hồ sơ.

Ngoài ra, căn cứ đặc điểm tình hình địa phương và lĩnh vực của ngành phụ trách, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn có giải pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết đúng hạn trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC; xây dựng kế hoạch hành động khắc phục các hạn chế của chỉ số trước ngày 31/8/2020 và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/01/2021 về Sở Nội vụ để tổng hợp.


Phương Thảo


Các tin khác:
Kiểm tra các phương tiện tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025  (21/09/2020)
Khai thác Nền tảng trao đổi định danh điện tử của cổng Dịch vụ công quốc gia  (18/09/2020)
Kiểm tra cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh  (18/09/2020)
Vừa sẵn sàng phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội  (17/09/2020)
Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 15/12 hàng năm  (15/09/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

6835dbab-b7c8-4209-8e1e-4f2975dd0585

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: