Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố trong tháng 4 năm 2020
Ngày đăng: 07/05/2020

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; đảm bảo công tác phòng, chống dịch vào các ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trên địa bàn thành phố; triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thống nhất thời gian cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn thành phố đi học trở lại… là một trong những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố trong tháng 4 năm 2020.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo tiếp tục tạm dừng các hoạt động lễ hội, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết; các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng không thiết yếu (ca nhạc, sân khấu, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, triển lãm văn hóa, nghệ thuật, rạp chiếu phim, quán bar, vũ trường, karaoke, câu lạc bộ bia, trò chơi điện tử, các khu/điểm vui chơi, giải trí tập trung đông người tại nơi công cộng).

Trường hợp tổ chức các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết thì phải được sự đồng ý của cấp cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch vào các ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trên địa bàn thành phố

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện và đề nghị UBMTTQVN TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện chiến lược phòng, chống dịch đã đề ra, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tập trung chỉ đạo đảm bảo các ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 an toàn cho người dân, đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 19/CT- TTg; các đơn vị phân công người trực; riêng hệ thống phòng, chống dịch bệnh phải hoạt động 100%, nhất là trong các ngày nghỉ lễ.

Triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị, địa phương chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức giải quyết TTHC đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia để thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính hoặc kiểm tra, xác thực kết quả chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và nắm bắt kịp thời việc triển khai thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; kịp thời báo cáo UBND thành phố danh sách các cơ quan, đơn vị chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Từ ngày 4/5/2020, học sinh khối lớp 8, 9 và các khối lớp trung học phổ thông đi học trở lại

Ngày 29/4/2020, Chủ tịch UBND thành phố có Công văn số 1295/UBND-KGVX về việc thống nhất cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn thành phố đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, học sinh khối lớp 8, 9 và các khối lớp trung học phổ thông, học viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 4/5/2020. Học sinh khối lớp 6, 7 và học sinh tiểu học đi học trở lại từ ngày 11/5/2020. Trẻ mầm non đi học trở lại từ ngày 18/5/2020.

Tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có ý kiến về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban ngành, đoàn thể thành phố, UBND quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các quy định tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và Công văn số 1538-CV/TU ngày 27/4/2020 của Thành ủy Cần Thơ tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có công văn đề nghị Thủ trưởng cơ quan Trung ương trên địa bàn, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện và cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các yêu cầu tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025.

Theo đó, triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025, đồng thời tiến hành xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triến KT-XH 5 năm 2021 - 2025. Trong đó, cần nêu rõ bối cảnh xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025; xây dựng mục tiêu, định hướng phát triển, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025 và các giải pháp thực hiện chủ yếu về phát triển các ngành, lĩnh vực, địa phương thuộc chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị; đảm bảo tính khả thi, phù hợp khả năng thực hiện của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, gắn kết và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

Ngăn chặn triệt để từ bên ngoài, dập dịch bên trong

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban ngành, đoàn thể thành phố, UBND quận, huyện và nhân dân trên địa bàn thành phố trong giai đoạn mới, cần tiếp tục thực hiện chủ trương: ngăn chặn triệt để từ bên ngoài, dập dịch bên trong. Tiếp tục thực hiện cách ly tất cả những người nhập cảnh và người bị nhiễm bệnh, người có nguy cơ cao với hình thức cách ly linh hoạt, nhưng phải bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ. Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện ca bệnh để cách ly, điều trị hiệu quả; sử dụng công nghệ thông tin để nhanh chóng truy vết, khoanh vùng dập dịch; vừa thực hiện giãn cách xã hội, vừa tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất kinh doanh, việc làm và đời sống người dân.

Giảm giá tiêu thụ nước sạch trong thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19

Chủ tịch UBND thành phố thống nhất chủ trương điều chỉnh giảm giá nước sạch trong thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19 theo đề nghị của Sở Tài chính.

Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, có ý kiến đề xuất tham mưu UBND thành phố có văn bản hướng dẫn giảm giá tiêu thụ nước sạch trong thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19 phù hợp với quy định của pháp luật (giá tiêu thụ nước sạch và đô thị được quy định tại Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 12/02/2019 của UBND thành phố), thời gian thực hiện trước ngày 8/5/2020.

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về cải cách chính sách tiền lương

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện tiếp tục triển khai, quán triệt sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đặc biệt là Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế kết hợp với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đúng quy định, lộ trình theo Kế hoạch của Bộ Chính trị, Chương trình của Thành ủy và Kế hoạch của UBND thành phố.

Đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

UBND TP Cần Thơ vừa có công văn về việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu trong trường hợp mạng lưới viễn thông xảy ra sự cố, các cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp buộc phải có mặt tại hiện trường để xử lý, khắc phục, đảm bảo thông tin liên lạc.

Xử lý theo đúng quy định việc tụ tập đông người

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và đề nghị UBMTTQVN TP Cần Thơ tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa; tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trước hết đến hết ngày 15/4/2020, tuyệt đối không lơi lỏng, chủ quan; chấn chỉnh xử lý kịp thời theo đúng quy định việc một số người dân không chấp hành nghiêm Chỉ thị, tụ tập đông người, không giữ khoảng cách an toàn, tham gia giao thông đông đúc, ra ngoài không đeo khẩu trang…

Giám sát thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện tăng cường chỉ đạo và kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo giãn cách xã hội, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng trên địa bàn thành phố.

Đẩy mạnh thu thập thông tin, giám sát dịch tễ phòng, chống dịch COVID-19

Tại Công văn số 1256/CV-BCĐ, Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu Trung tâm Y tế quận huyện tiếp tục rà soát trường hợp được thông báo từ Sở Y tế và các trường hợp khác mới đến địa phương để chủ động tiếp cận, hướng dẫn khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI và giám sát dịch tễ. Cụ thể, Trung tâm Y tế quận, huyện tiếp tục tham mưu UBND quận huyện chỉ đạo UBND xã, phường huy động lực lượng công an ấp/khu vực, trưởng ấp/khu vực, cộng tác viên dân số... hỗ trợ rà soát, tìm kiếm các trường hợp được thông báo và các trường hợp khác mới đến địa phương; lập danh sách và cung cấp cho trạm y tế để giám sát dịch tễ các trường hợp trên.

Thường xuyên cập nhật danh sách các trường hợp mới đến địa phương nhằm chủ động thực hiện tiếp cận, quản lý, giám sát dịch tễ tất cả các trường hợp đến địa phương, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả xác minh thông tin và điều tra dịch tễ trên địa bàn.

Đẩy mạnh hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Tại Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc đẩy mạnh hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, rà soát các điều kiện kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực quản lý, đề nghị cấp có thẩm quyền giảm thiểu các điều kiện không cần thiết, rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường.

Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời gian thực hiện cách ly xã hội

Tại Công văn số 1044/UBND-KGVX, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Công an thành phố bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời gian thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu người đứng đầu các doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức cho nhân viên làm việc tại nhà phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị mình, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn theo quy định của pháp luật...

Tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2020 theo tinh thần “Vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm”

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh vừa có ý kiến về việc tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2020 của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ phối hợp với Ban Dân tộc và các Sở, ban ngành liên quan vận động Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố chỉ đạo các chùa Nam tông Khmer tổ chức Lễ Chôl Chnăm Thmây với quy mô đơn giản nhất, dừng tất cả các hoạt động phần hội, thực hiện nghiêm việc không tụ tập đông người; vận động đồng bào Khmer quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, khuyến khích đón Tết tại nhà, hạn chế đi lễ chùa, đảm bảo vừa vui tươi vừa an toàn; trong trường hợp cần thiết người đến chùa phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiếu 2m...

Quản lý người hoàn thành thời gian cách ly tập trung về nơi cư trú trên địa bàn thành phố

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ vừa có công văn đề nghị UBND quận, huyện, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 quận, huyện rà soát xác minh các trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung trên cả nước về lưu trú trên địa bàn để tiếp tục thực hiện theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày hoàn thành cách ly tập trung. Đồng thời, yêu cầu các trường hợp trên thực hiện nghiêm túc việc cách ly xã hội trong vòng 14 ngày để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường công tác phối hợp thực hiện hiệu quả các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có công văn yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng, tăng cường công tác phối hợp để thực hiện có hiệu quả các giải pháp cấp bách, nhất là cách ly xã hội, hạn chế đi lại, di chuyển.

Đồng thời, chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực, vật chất sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng bảo đảm phương châm 4 tại chỗ, kiểm soát, sàng lọc chặt chẽ để phát hiện và xử lý kịp thời các ca nhiễm; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị số 15/CT-TTg, 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ.

Không giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức không nghiêm túc phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh vừa có công văn yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng Dịch vụ công thành phố (địa chỉ: dichvucong.cantho.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để cá nhân, tổ chức được biết và thực hiện. Đảm bảo việc tiếp nhận, thực hiện đối với tất cả thủ tục hành chính đã cung ứng mức độ 3 trở lên.

Đối với trường hợp thật sự cần thiết, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan Nhà nước. Lưu ý, các cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, yêu cầu cá nhân, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; không giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức không nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

Cần Thơ: Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Ngày 26/3/2020, UBND thành phố Cần Thơ có Quyết định số 654/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2020 là nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội theo chương trình tổng thể của thành phố về THTK, CLP giai đoạn 2016-2020.

Theo Chương trình, tiếp tục phát huy tính gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBCCVC trong THTK, CLP; nêu cao tinh thần trách nhiệm và vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động về THTK, CLP.

Triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Ngày 14/4/2020, UBND thành phố có Kế hoạch số 56/KH-UBND về việc Triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 51/2019/QH14).

Mục đích nhằm xác định nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn; phân công rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện; đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm triển khai thi hành Luật cho cá nhân, tổ chức...

Phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 6/4/2020, UBND TP Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 55 /KH-UBND về hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn TP Cần Thơ giai đoạn 2020-2025.

Kế hoạch đề ra mục tiêu: 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng các hình thức khác nhau; 100% học sinh được hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục với nội dung phù hợp với lứa tuổi.

Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, cộng tác viên, tình nguyện viên, nhân viên công tác xã hội được nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em. Củng cố và phát triển hoạt động bảo vệ trẻ em, đặc biệt là bảo vệ trẻ em trong trường hợp khẩn cấp; 100% cơ sở y tế cấp xã, cấp huyện được tăng cường năng lực y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em; 100% cán bộ công an làm công tác điều tra các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em được nâng cao năng lực thực hiện hoạt động điều tra thân thiện với trẻ em.

Triển khai các điểm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các tuyến giao thông trọng điểm

Ngày 1/4/2020, UBND thành phố có Kế hoạch số 54/KH-UBND về việc triển khai các điểm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo đó, thành lập các điểm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các tuyến giao thông, đầu mối giao thông trọng điểm đi vào TP Cần Thơ, cụ thể gồm: Quốc lộ 1, đường dẫn cầu Cần Thơ (ngay cổng Siêu thị Big C), trước khi lên cầu vượt nút IC3; Nhánh rẽ đường dẫn cầu vượt nút IC3 (chốt đèn tín hiệu giao thông cặp bên hông Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - Công an thành phố); Đường Phạm Hùng, quận Cái Răng (khu vực sau Trạm cảnh sát giao thông cửa ô Ba Láng), hướng về cầu Cái Răng; Tuyến quốc lộ Nam Sông Hậu (giao đường vào Khu công nghiệp Hưng Phú 1A); Tuyến đường Bốn Tổng Một Ngàn (đường tỉnh 919), ngay Trung tâm huyện Vĩnh Thạnh, hướng đi về Cờ Đỏ; Tuyến đường Bốn Tổng Một Ngàn (đường tỉnh 919), ngay tại nút giao đường tỉnh 926, hướng từ Hậu Giang vào khu Án Khám - Ông Hào; Ngã Ba Lộ Tẻ - quốc lộ 91 (Khu công nghiệp quận Thốt Nốt), hướng đi về trung tâm quận Thốt Nốt; Tuyến quốc lộ 80 (ngay điểm giao với cầu Kênh E); Một số tuyến đường dân sinh từ các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang vào trung tâm các quận, huyện thuộc TP Cần Thơ.

Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

 

 

 

 


Phạm Nga


Các tin khác:
Tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025  (13/08/2020)
Tăng cường chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020  (13/08/2020)
Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế  (13/08/2020)
Thực hiện nghiêm khai báo y tế đối với tất cả hành khách trên các chuyến bay nội địa đến Cần Thơ  (13/08/2020)
Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng  (12/08/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

16b9edd8-eb9d-4771-b488-db7a9831d422

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: