Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tháng 9/2019
Ngày đăng: 04/10/2019

Triển khai các giải pháp khẩn cấp chủ động ứng phó với triều cường; ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH ưu tiên phát triển; kế hoạch đầu tư công năm 2020; nâng cao hiệu quả trong việc gửi, nhận văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành,… là một trong những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố Cần Thơ tháng 9/2019.

Triển khai các giải pháp khẩn cấp chủ động ứng phó với triều cường

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó với diễn biến của triều cường; đảm bảo an toàn về người, tài sản và đời sống sinh hoạt của nhân dân, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh giao Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ động làm việc với Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ về công tác dự báo tình hình khí tượng thủy văn trên sông Hậu; cần phải có dự báo sớm, kịp thời, chính xác mực nước đỉnh triều, từ đó tham mưu UBND thành phố các giải pháp cụ thể chỉ đạo các Sở, ban ngành thành phố và địa phương có biện pháp ứng phó kịp thời với triều cường, không để bị động.

Tổ chức kiểm tra, rà soát các tuyến bờ bao, đê bao; huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tập trung gia cố, chống tràn, bảo vệ các tuyến đê bao, bờ bao trọng điểm; rà soát lại phương án chủ động đảm bảo an toàn cho dân cư trong trường hợp các tuyến bờ bao, đê bao bị tràn, vỡ,… Rà soát các khu dân cư, trường học ven sông, ven kênh rạch và tại các khu vực ngập lụt để có các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, tổ chức sơ tán, di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu.

Đồng thời, thông báo rộng rãi trên phương tiện truyền thông về tình hình triều cường để các cơ quan, đơn vị và nhân dân chủ động trong công tác phòng tránh.

Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH ưu tiên phát triển

Tại Quyết định số 2324/QĐ-UBND, UBND thành phố đã ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH ưu tiên phát triển của thành phố Cần Thơ.

Theo đó, có 4 lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH ưu tiên phát triển của thành phố gồm: Kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường; công nghiệp, công nghiệp phụ trợ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; xã hội hóa hạ tầng xã hội.

Kế hoạch đầu tư công năm 2020

Ngày 27/9, UBND thành phố ban hành kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Theo đó, dự kiến huy động vốn đầu tư toàn xã hội là 53 ngàn tỷ đồng, tăng 1,92% so với ước thực hiện năm 2019, gồm: Các nguồn vốn của nhà nước là 7.270 tỷ đồng; vốn ngoài nhà nước là 44.440 tỷ đồng; vốn FDI là 1.290 tỷ đồng.

Nhu cầu vốn đầu tư công năm 2020 là 7.746,841 tỷ đồng. Trong đó, vốn ODA: 1.500,408 tỷ đồng; vốn ODA Chính phủ vay về cho vay lại: 748,713 tỷ đồng; vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 723,400 tỷ đồng; vốn trong cân đối NSĐP: 3.817,420 tỷ đồng và các nguồn vốn huy động khác là 956,900 tỷ đồng.

Nâng cao hiệu quả trong việc gửi, nhận văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có ý kiến về việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Theo đó, để nâng cao hiệu quả gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động cơ quan nhà nước các cấp, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của UBND thành phố ban hành Quy chế về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước thuộc UBND thành phố, UBND quận huyện UBND xã phường, thị trấn.

Đồng thời, xây dựng Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan, đơn vị theo quy định; tăng cường sử dụng chữ ký số cá nhân (người có thẩm quyền) và chữ ký số của cơ quan, đơn vị trong gửi, nhận văn bản điện tử qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành theo quy định.

Đối với các đơn vị đã được triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành, tăng cường thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số qua phần mềm, không gửi văn bản qua hộp thư điện tử, nhằm thay thế văn bản giấy.

Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đến năm 2020, áp dụng từ ngày 16/9/2019.

Quyết định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động thủy lợi trên địa bàn thành phố, gồm: Chủ quản lý công trình thủy lợi; tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi, sử dụng dịch vụ thủy lợi; tổ chức thủy lợi cơ sở…

Theo quyết định, mức giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa tưới tiêu bằng động lực là 1.055.000 đồng/ha/vụ, tạo nguồn tưới tiêu bằng trọng lực: 292.800 đồng/ha/vụ, tưới tiêu chủ động một phần: 439.200 đồng/ha/vụ.

Trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích, thì mức giá cho tưới bằng 70%, cho tiêu bằng 30% mức giá nêu trên.

Mức giá đối với diện tích đất trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày, kể cả cây vụ Đông, được tính bằng 40% mức giá đối với diện tích đất trồng lúa.

Mức giá đối với cấp nước để chăn nuôi từ 600 đến 1.320 đồng/m3; cấp nước để nuôi trồng thủy sản là 250 đồng/m2 mặt thoáng/năm; cấp nước tưới các cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu từ 840 đến 1.020 đồng/m3.

Trường hợp cấp nước để nuôi trồng thủy sản lợi dụng thủy triều, được tính bằng 50% mức giá quy định nêu trên.

Bên cạnh đó, đối với trường hợp cấp nước tưới các cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu, nếu không tính được theo mét khối (m3), thì tính theo diện tích (ha), mức giá bằng 80% mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa cho 1 năm theo quy định.

Cũng theo quyết định này, việc tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị, trừ vùng nội thị, mức giá bằng 5% mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của tưới đối với đất trồng lúa/vụ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16/9/2019 và thay thế Quyết định 2440/QĐ-UBND ngày 2/8/2016 của UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quy định về mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Phê duyệt Đề án và chuyển giao vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

UBND thành phố vừa phê duyệt Đề án số 2131/ĐA-SCT của Sở Công thương về việc chuyển giao Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ về Sở Khoa học và Công nghệ quản lý.

Vườn ươm công nghệ công nghiệp là cơ sở nghiên cứu khoa học, ươm tạo và hỗ trợ nghiên cứu phát triển công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ chế biến nông sản, thủy sản và cơ khí chế tạo phục vụ chế biến nông sản, thủy sản. Hoạt động của Vườn ươm phù hợp với lĩnh vực quản lý, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ. Vì vậy, việc chuyển giao về Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phát huy được vai trò của đơn vị, thuận lợi hơn trong việc hỗ trợ chuyên gia tư vấn về quy trình ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo, sử dụng chuyên gia khoa học từ các viện, trường đại học; tiếp cận nguồn vốn; liên kết với các trung tâm liên quan đến khoa học và công nghệ để phối hợp, bổ trợ nhau trong công tác khai thác trang thiết bị hiện đại.

Phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

UBND thành phố vừa phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn.

Theo đó, khoáng sản trên địa bàn thành phố cần được bảo vệ là: Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát, sét gạch ngói, sét keramzit) và than bùn đã được điều tra, thăm dò, phát hiện; khoáng sản chưa được cấp giấy phép khai thác và khoáng sản ở ngoài khu vực đã được cấp giấy phép khai thác; khoáng sản chưa khai thác trong diện tích đất đang sử dụng trừ trường hợp khoáng sản làm vật liệu xây dựng trong diện tích đất ở của hộ gia đình cá nhân (quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 64 của Luật Khoáng sản); khoáng sản tại khu vực đã được quy hoạch xây dựng công trình, kể cả khoáng sản của mỏ đã đóng cửa mỏ.

Ngoài việc ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, thành phố sẽ cử lực lượng thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm và triệt để các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Triển khai lập Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 – 2030

UBND thành phố vừa xây dựng kế hoạch triển khai lập Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, để công tác lập quy hoạch đạt được mục đích và yêu cầu đề ra, UBND thành phố đề ra một số nhiệm vụ cụ thể như: Thành lập Cơ quan lập quy hoạch thành phố; xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố và dự toán; lập Quy hoạch thành phố; lựa chọn tư vấn và lập, thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược; lấy ý kiến và hoàn thiện quy hoạch; trình thẩm định quy hoạch; trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua quy hoạch thành phố; sau cùng hoàn chỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 1/2021.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019–2021

UBND thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện đề án “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2019 – 2021” trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo Kế hoạch, thành phố sẽ tập trung tuyên truyền các nội dung: Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN; Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN; Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trọng tâm là các quy định mới về: hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN; Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN; Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN; Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính.

Phê duyệt phương án kiểm kê đất đai năm 2019

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2060/QĐ-UBND phê duyệt phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Theo đó, đối tượng kiểm kê đất đai năm 2019 gồm: Diện tích các loại đất, các loại đối tượng sử dụng, đối tượng được Nhà nước giao để quản lý; tình hình quản lý và sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, các doanh nghiệp sản xuất nông lâm nghiệp, các dự án xây dựng nhà ở thương mại, các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của UBND xã, phường, thị trấn; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp.

Thời điểm chốt số liệu để kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước tính đến hết ngày 31/12/2019.

Cấp xã triển khai thực hiện thống nhất từ ngày 1/8/2019, hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/1/2020; cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 1/3/2020.

Cấp tỉnh triển khai thực hiện điều tra kiểm kê đất đai chuyên đề từ ngày 1/8/2019, hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/4/2020.

Kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 sẽ là tài liệu điều tra cơ bản về tài nguyên đất phục vụ cho việc xây dựng và đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố.

Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp

UBND thành phố vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND quận huyện tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp và phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản.

Theo UBND thành phố, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố trong 7 tháng đầu năm 2019 gặp nhiều khó khăn; năng suất, sản lượng vụ lúa Đông-Xuân giảm; giá lúa và cá tra đều thấp; tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lây lan trên diện rộng, nhất là bệnh dịch tả heo Châu Phi.

Do đó, UBND thành phố chỉ đạo tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, tăng giá trị sản xuất khu vực nông, lâm, thủy sản theo hướng hình thành các tổ chức liên kết sản xuất, theo tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ Block-chain trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

UBND quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến hộ chăn nuôi, thực hiện “5 không: Không giấu dịch, không mua bán vận chuyện động vật bệnh, chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt động vật bệnh chết; không vứt động vật chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt”; đồng thời, xử lý xác động vật chết theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vứt xác động vật chết ra môi trường.


KKN


Các tin khác:
Chủ động phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và người  (17/02/2020)
Chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo  (13/02/2020)
Nghiêm túc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính  (08/02/2020)
UBND thành phố chỉ đạo tiếp tục phòng, chống nCoV  (07/02/2020)
Chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố trong tháng 1 năm 2020  (07/02/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

93b67852-cfed-4a72-861b-b0ccb37c797f

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: