Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tháng 8/2019
Ngày đăng: 06/09/2019

Xử lý kiên quyết những hành vi tham nhũng, bao che hành vi tham nhũng và ngăn cản việc chống tham nhũng; tổ chức điều tra và xử lý đối tượng lợi dụng người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em để xin ăn; phê duyệt phương án kiểm kê đất đai năm 2019; xử lý và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp,… là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố Cần Thơ trong tháng 8/2019.

Xử lý kiên quyết những hành vi tham nhũng, bao che hành vi tham nhũng và ngăn cản việc chống tham nhũng

UBND thành phố vừa có chỉ đạo về việc thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố và UBND quận, huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phát hiện, xử lý tham nhũng. Xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng pháp luật những hành vi tham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng.

Ngoài ra, nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tin báo tố giác tội phạm. Nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, chủ động, khẩn trương rà soát, bổ sung, khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân; khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý; quy định chức trách của từng vị trí công tác.

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực nơi mình quản lý.

Tổ chức điều tra và xử lý đối tượng lợi dụng người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em để xin ăn

Chủ tịch UBND thành phố vừa chỉ đạo giải quyết tình trạng một số đối tượng lợi dụng người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em để tổ chức hoạt động lang thang bán hàng rong, xin ăn trên địa bàn.

Theo đó, trong thời gian vừa qua, cử tri và một số cơ quan báo chí phản ánh có hiện tượng một số đối tượng lợi dụng người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em để tổ chức hoạt động lang thang bán hàng rong, xin ăn, đi hát rong nhằm mục đích trục lợi, kiếm tiền, làm xấu bộ mặt đô thị,…

Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan có liên quan thường xuyên tổ chức rà soát địa bàn, đưa các đối tượng lang thang xin ăn, không có nơi ở ổn định vào chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Bên cạnh đó, tổ chức điều tra, phát hiện, xử lý các đối tượng “chăn dắt”, trục lợi người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng yếu thế khác bán hàng rong, xin ăn theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND quận, huyện tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa người dân đi lang thang xin ăn. Cùng với đó, rà soát nắm chắc tình hình, đời sống của người có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phân cấp thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình dưới 15 tỉ đồng

Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Mạnh vừa ký ban hành Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỉ đồng, có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2019.

Theo đó, đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND quận, huyện chủ trì thẩm định các nội dung quy định tại khoản 4, Điều 58 Luật Xây dựng năm 2014 đối với các dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn quyết định đầu tư.

Đối với công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND quận, huyện chủ trì thẩm định các nội dung quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4, Điều 58 Luật Xây dựng năm 2014 đối với thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trừ phần thiết kế công nghệ) đối với dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn quyết định đầu tư.

Cho phép chuẩn bị đầu tư dự án Khu tái định cư Ninh Kiều

Dự án Khu tái định cư Ninh Kiều vừa được UBND thành phố cho phép đầu tư (Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 29/8/2019) tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 461 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện chuẩn bị đầu tư từ 2019-2020.

Phê duyệt phương án kiểm kê đất đai năm 2019

Ngày 26/8/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2060/QĐ-UBND phê duyệt phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Theo đó, đối tượng kiểm kê đất đai năm 2019 gồm: Diện tích các loại đất, các loại đối tượng sử dụng, đối tượng được Nhà nước giao để quản lý; tình hình quản lý và sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, các doanh nghiệp sản xuất nông lâm nghiệp, các dự án xây dựng nhà ở thương mại, các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của UBND xã, phường, thị trấn; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp.

Thời điểm chốt số liệu để kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước tính đến hết ngày 31/12/2019.

Cấp xã triển khai thực hiện thống nhất từ ngày 1/8/2019, hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/1/2020; cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 1/3/2020.

Cấp tỉnh triển khai thực hiện điều tra kiểm kê đất đai chuyên đề từ ngày 1/8/2019, hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/4/2020.

Cho phép chuẩn bị đầu tư dự án Khu tái định cư Phong Điền

UBND thành phố vừa ban hành quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư dự án Khu tái định cư Phong Điền, tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến trên 126 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện chuẩn bị đầu tư từ 2019-2020.

Phân công nhiệm vụ quản lý chất thải

Tại Quyết định số 1882/QĐ-UBND, UBND thành phố phân công nhiệm vụ quản lý chất thải cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

Theo đó, quyết định này quy định về phân công nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn về quản lý chất thải, bao gồm chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng, nước thải, khí thải công nghiệp và các chất thải đặc thù khác trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2019.

Theo Kế hoạch, tháng cao điểm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam bắt đầu từ ngày 10/10/2019 đến 10/11/2019.

Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến nội dung, chính sách, quy định pháp luật, để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, thành phố sẽ tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật An ninh mạng; cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật,…

Sở Tư pháp được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này và đánh giá, báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp đúng yêu cầu và thời gian quy định.

Xử lý và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Theo đó, kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ cụ thể, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; trong đó, kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương là một trong những tiêu chí để xem xét khi đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đề ra nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; niêm yết công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực hoạt động quản lý; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức và người có nghĩa vụ theo quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Kế hoạch cũng nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm sẽ được công khai danh tính trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng và kịp thời đưa ra khỏi bộ máy của Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, không xử lý hành chính mà phải xử lý hình sự nghiêm minh đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, doanh nghiệp, vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật...

Chấn chỉnh công tác tham mưu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

UBND thành phố vừa có văn bản gửi Giám đốc Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND quận, huyện về việc chấn chỉnh công tác tham mưu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn.

Theo UBND thành phố, thời gian qua, vẫn còn tình trạng hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tham mưu trình UBND thành phố đã hết thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, làm ảnh hưởng đến tính nghiêm minh và hiệu quả của công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố.

Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở UBND quận, huyện tăng cường công tác quản lý xây dựng, thường xuyên kiểm tra việc lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu, hồ sơ vụ vi phạm hành chính khi tham mưu trình UBND thành phố cần nêu rõ căn cứ pháp lý, ý kiến thẩm định về chuyên môn, nội dung tiếp thu hay không tiếp thu đối với ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND quận, huyện chỉ đạo chấn chỉnh việc lập biên bản vi phạm hành chính phải đúng theo mẫu quy định và hướng dẫn kèm theo; thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, các nghị định xử phạt chuyên ngành; xử lý kịp thời những hành vi vi phạm; tránh tình trạng để hết thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính để áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Tổ chức giữ trẻ em mùa lũ năm 2019

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức giữ trẻ em mùa lũ năm 2019.

Theo đó, thời gian giữ trẻ dự kiến từ ngày 20/9/2019 đến ngày 4/11/2019 tùy theo tình hình thực tế (mực nước tại các quận, huyện) tại các xã, phường, thị trấn bị ảnh hưởng ngập lụt trong mùa lũ, tập trung vào quận, huyện: Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai và Phong Điền.

Đối với những quận, huyện không tổ chức tập trung điểm giữ trẻ trong mùa lũ, UBND quận, huyện chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể, UBND xã, phường, thị trấn phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh và trực tiếp đến tận các hộ gia đình có trẻ em quan tâm, quản lý con em chặt chẽ hơn trong mùa lũ, không để trẻ em bị đuối nước.

Hoạt động này nhằm mục đích tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đặc biệt là tai nạn thương tích trẻ em trong đó có tai nạn đuối nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, nhà trường, gia đình trong việc phòng ngừa các nguy cơ có thể gây tai nạn thương tích. Đặc biệt là giảm đến mức thấp nhất các loại tai nạn thương tích ở trẻ em tại gia đình trong sinh hoạt hàng ngày và tử vong do đuối nước, đảm bảo cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn.

Triển khai công tác phòng, chống bệnh cúm gia cầm A/H5N1

Ngày 8/8/2019, UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo về việc triển khai công tác phòng, chống bệnh cúm gia cầm A/H5N1 trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 7/2019, dịch cúm gia cầm A/H5N1 đã xảy ra trên địa bàn quận Bình Thủy, thành phố Cần thơ.

Dự báo trong những tháng cuối năm 2019, thời tiết thay đổi sẽ tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển, nên nguy cơ bệnh dịch sẽ tăng cao, vì vậy, UBND thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND quận, huyện và các cơ quan liên quan tổ chức tiêm phòng cho đàn gia cầm trên địa bàn, chủ động lấy mẫu giám sát lưu hành mầm bệnh cúm gia cầm để cảnh báo cộng đồng và có cơ sở triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ra, tổ chức tháng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tiêu độc trước các thời điểm có nguy cơ cao phát sinh dịch cúm gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao nhằm xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới vừa phát hiện.

UBND thành phố cũng chỉ đạo việc xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp giấu, không báo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019–2021

UBND thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn.

Theo Kế hoạch, thành phố sẽ tập trung tuyên truyền các nội dung: Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN; y nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN; Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trọng tâm là các quy định mới về: hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN; tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN; quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN; mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính.


KKN


Các tin khác:
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố  (29/04/2020)
Tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ  (28/04/2020)
Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025  (28/04/2020)
Tiếp tục thực hiện chủ trương: Ngăn chặn triệt để từ bên ngoài, dập dịch bên trong  (27/04/2020)
Bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống  (26/04/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

1070234e-9d71-46cf-9470-6c0202403341

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: