Thông tin hoạt động của Sở ngành


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp
Ngày đăng: 12/11/2020

Sáng ngày 12/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cần Thơ tổ chức hội thảo "Ứng dụng Khoa học - Công nghệ trong sản xuất nông nghiệp”.
Quang cảnh Hội thảo Ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2020. Hội thảo là dịp để đánh giá hiệu quả của sản xuất nông nghiệp trong thời gian qua, những thuận lợi và khó khăn, từ đó, đề ra những giải pháp khắc phục; đồng thời, phát huy và nâng cao vai trò của doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nông và Nhà nước trong đầu tư nghiên cứu xây dựng chính sách ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, để nâng cao vai trò và hiệu quả của ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, cần hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, tạo quỹ đất nông nghiệp gắn với quy hoạch sử dụng đất theo hướng hình thành các khu, vùng sản xuất chuyên canh, quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ; quan tâm các chính sách bảo hộ các sản phẩm khoa học công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; đồng thời, nghiên cứu hình thành Trung tâm tổ chức dịch vụ khoa học công nghệ trên địa bàn, có thể trong khuôn khổ liên kết vùng.

Đối với các tổ chức làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ, cần đẩy mạnh nghiên cứu các ứng dụng công nghệ sinh học nhằm tạo ra các chế phẩm thay thế dần các sản phẩm hóa học trong sản xuất (phòng chống dịch bệnh, xử lý ra hoa, phân bón hữu cơ...); nghiên cứu phát triển, cải tiến máy móc cơ khí phù hợp điều kiện của địa phương trong các lĩnh vực sản xuất; nghiên cứu các giống thích ứng biến đổi khí hậu và xu hướng sản xuất hữu cơ.

Đối với người sản xuất, cần hình thành các tổ chức liên kết hiệu quả, quy mô đáp ứng yêu cầu từng công nghệ; nâng cao năng lực ứng dụng khoa học công nghệ cũng như mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.


Phạm Nga – Phương Thảo


e44ea681-cdb7-428c-9005-10e36e461e8b

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready