Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố trong tháng 5 năm 2019
Ngày đăng: 14/06/2019

Phối hợp tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ, TC năm 2019; Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam; Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2019; Triển khai Chương trình DSM, lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà; tổ chức Chương trình Giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 5 tại TP Cần Thơ… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố trong tháng 5 năm 2019.

Phối hợp tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia

Ngày 21/5/2019, UBND thành phố có Công văn số 1576/UBND-KGVX về việc phối hợp tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ, TC năm 2019, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019 – 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu kịp thời cho Ban Chỉ đạo Thi trung học phổ thông quốc gia và Tuyển sinh TP Cần Thơ năm 2019 trong việc xây dựng và triển khai, hướng dẫn thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, tuyển sinh ĐH, CĐ sư phạm, TC sư phạm năm 2019 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019 - 2020 trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện thành lập Ban Chỉ đạo Thi và tuyển sinh quận, huyện để phối hợp với chỉ đạo tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh trên địa bàn theo Quy chế thi và văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, Quy chế thi và tuyển sinh; chỉ đạo các đơn vị xây dựng chương trình tuyên truyền những nội dung phục vụ cho kỳ thi, tạo sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân đối với kỳ thi; đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các hội đồng thi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam

Ngày 10/5/2019, UBND thành phố có Kế hoạch số 80/KH-UBND về việc Triển khai Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” tại TP Cần Thơ.

Kế hoạch đề ra mục tiêu định hướng chính sách hỗ trợ chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là các công nghệ nguồn, công nghệ cao, công nghệ nền tảng nhằm nhanh chóng đổi mới công nghệ, rút ngắn khoảng cách về trình độ, năng lực công nghệ so với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới, góp phần cơ cấu lại các ngành kinh tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó một số ngành, lĩnh vực có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và tăng cường bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Các nội dung cần triển khai thực hiện gồm: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam; tham mưu xây dựng cơ chế hỗ trợ nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật cho các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ của thành phố; tập trung ưu tiên chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên của thành phố; triển khai hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam…

Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2019

Ngày 20/5/2019, UBND thành phố có Kế hoạch số 85/KH-UBND về việc Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với Chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”.

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội tiếp tục hành động, dành sự quan tâm thiết thực, chia sẻ, tạo điều kiện cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo được hưởng những gì tốt đẹp nhất.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 diễn ra các hoạt động như: Tổ chức tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo vượt khó, học giỏi; trẻ em mắc các bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6); Diễn đàn trẻ em cấp thành phố năm 2019 và 9 quận, huyện với Chủ đề: “Trẻ em với các vấn đề về trẻ em”; tổ chức việc bàn giao, tiếp nhận và quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại xã, phường, thị trấn, cộng đồng dân cư; các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện tại địa phương để giúp đỡ các trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các khóa học kỹ năng cho trẻ em đảm bảo an toàn…

Theo kế hoạch, Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em cấp thành phố sẽ diễn ra vào buổi sáng ngày 1/6/2019, tại Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ.

Triển khai Chương trình DSM, lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà

Tại Công văn số 1717/UBND-KT về việc phối hợp triển khai Chương trình DSM, lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà, Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan hỗ trợ, hướng dẫn Công ty Điện lực TP Cần Thơ triển khai các hoạt động quảng bá, lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên máy nhà (ĐMTMN), tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về phát triển ĐMTMN sâu rộng đến cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất, dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, giám sát và kiểm tra việc triển khai Chương trình DSM, lắp đặt ĐMTMN, lắp đặt công tơ 2 chiều và việc thanh toán hợp đồng mua bán điện của Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ với khách hàng theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đối với công tác hỗ trợ phê duyệt hồ sơ quy hoạch các dự án điện mặt trời có công suất ≥ 01 MW, Sở Công Thương chủ động phối hợp và hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Công ty Điện lực TP Cần Thơ đối với các nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 9, Chương 2, Thông tư số 23/2017/TT-BCT và tại điểm đ, Khoản 2, Điều 2, Quyết định số 175/QĐ-BCT, định kỳ báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch UBND thành phố theo quy định.

Sở Tài chính căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đề xuất các phương án bố trí vốn để triển khai lắp đặt hệ thống ĐMTMN cho các cơ quan hành chính, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, có ý kiến đề xuất, tham mưu UBND thành phố ưu tiên chấp thuận, tiếp nhận các dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Tài chính cân đối ngân sách, đảm bảo tài chính khi phương án đề xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chủ động liên hệ, vận động các nguồn tài trợ từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư và từ các dự án nước ngoài về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Xây dựng giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định về phát triển các dự án đầu tư xây dựng mới hệ thống ĐMTMN trong hoạt động xây dựng; chủ động kiểm tra, hướng dẫn và xử lý theo quy định các vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo thẩm quyền; đồng thời, phổ biến, hướng dẫn các quy chuẩn, tiêu chuẩn, giải pháp trong xây dựng các tòa nhà đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng và các đơn vị quản lý tòa nhà…

Chấn chỉnh các hoạt động gây tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân

Ngày 23/5/2019, Chủ tịch UBND thành phố có Công văn số 1626/UBND-KGVX về việc chấn chỉnh các hoạt động gây tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân ở khu dân cư và nơi công cộng.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố có trách nhiệm thực hiện tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại đơn vị chấp hành đúng quy định về tiếng ồn ở khu dân cư, nơi công cộng và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động vui chơi, giải trí khác.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường truyên truyền, phổ biến các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và độ rung trong các hoạt động, sinh hoạt, trong đó có việc sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh gây tiếng ồn bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân thành phố; bên cạnh đó, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường đối với các hoạt động gây tiếng ồn, trong đó có việc sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh gây tiếng ồn; đồng thời, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu việc bổ sung nội dung thực hiện tốt quy định về tiếng ồn trong các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, ấp, khu phố thành một trong các tiêu chí đánh giá, công nhận danh hiệu cơ quan, gia đình, ấp, khu phố văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Tổ chức Chương trình Giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 5

Ngày 22/5/2019, UBND thành phố ban hành Kế hoạch 87/KH-UBND về việc phối hợp tổ chức Chương trình Giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 5 tại thành phố Cần Thơ.

Chương trình Giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần 5 sẽ được tổ chức từ ngày 29/11 đến ngày 2/12/2019, tại Công viên sông Hậu, thành phố Cần Thơ, với quy mô 136 gian hàng.

Để đánh dấu cột mốc 5 năm liên tục thực hiện Chương trình, thành phố sẽ tổ chứ 2 chuyến bay trực tiếp từ Narita (Tokyo) và Osaka của Nhật Bản để đưa khoảng 300 khách Nhật Bản đến thành phố Cần Thơ tham gia chuỗi sự kiện; đồng thời, tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật giao lưu vào đêm khai mạc 29/11/2019.

Chương trình Giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản là sự kiện quan trọng được tổ chức thường niên tại TP Cần Thơ với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú. Mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu các giá trị văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng và môi trường đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản; đồng thời, giới thiệu các dự án mời gọi đầu tư, từ đó góp phần tạo điều kiện và cầu nối thu hút làn sóng đầu tư từ Nhật Bản đến với khu vực ĐBSCL nói chung và TP Cần Thơ nói riêng.

Bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn TP Cần Thơ

Ngày 13/5/2019, UBND thành phố có Kế hoạch số 81/KH-UBND về việc Bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn TP Cần Thơ giai đoạn 2019 – 2030.

Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2021, hoàn thành việc kiểm kê và lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố; lập 1 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể về nghề thủ công truyền thống liên quan đến trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số, đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Phấn đấu đến năm 2022, 100% học sinh Trường dân tộc nội trú thuộc các cấp học trên địa bàn thành phố triển khai mặc trang phục truyền thống 2 buổi/tuần và các dịp lễ, tết, hội, sự kiện tiêu biểu…

Giai đoạn 2026 – 2030, các trang phục truyền thống có nguy cơ bị mai một trên địa bàn thành phố cơ bản được khôi phục, bảo tồn và phát huy; các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú về nghề thủ công liên quan đến trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố được vinh danh; nhân rộng mô hình bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số; xây dựng mô hình bảo tồn và phát triển nguồn nguyên liệu, mô hình sản xuất, may thêu trang phục truyền thống…

Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn quản lý

Kết luận tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch quý II năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống yêu cầu Công an thành phố, UBND quận, huyện, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tăng cường các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý khi lái xe và vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với hành vi chở quá tải trọng, quá khổ theo quy định; hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy; phối hợp với UBND quận, huyện rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông để có giải pháp xử lý trong nguồn lực của thành phố; đồng thời, nghiên cứu đề xuất giải pháp tổ chức giao thông nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông (cầu vượt cho xe và cầu đi bộ) để có kế hoạch thực hiện từng vị trí cụ thể.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Ban An toàn giao thông thành phố tiếp tục tăng cường có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nghiên cứu nội dung tuyên truyền vào ý thức chủ quan dẫn đến tai nạn giao thông của người tham gia giao thông. Theo đó, tập trung tuyên truyền vào các nhóm đối tượng như: nồng độ cồn, quy định tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường…

Ngoài ra, Chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đồng thời, chịu trách nhiệm các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn quản lý.

Chuẩn bị đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn Vàm Xáng – Ba Láng

Ngày 22/5/2019, UBND thành phố có Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn Vàm Xáng – Ba Láng, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến gần 80 tỷ đồng. Thời gian thực hiện chuẩn bị đầu tư từ năm 2019-2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao UBND huyện Phong Điền chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thành thủ tục dự án Đường giao thông nông thôn Vàm Xáng - Ba Láng, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Dừng thực hiện vĩnh viễn Dự án Trung tâm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Thốt Nốt giai đoạn 1 và 2

Tại Công văn số 1563/UBND-XDĐT, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất chủ trương dừng thực hiện vĩnh viễn và lập thủ tục quyết toán Dự án Trung tâm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Thốt Nốt giai đoạn 1 và 2 do Trung tâm Xây dựng Hạ tầng Khu Công nghiệp Thốt Nốt làm chủ đầu tư.

Giải thể Ban Quản lý chợ huyện Phong Điền

Ngày 8/5/2019, UBND thành phố có Quyết định số 1090 /QĐ-UBND về việc giải thể Ban Quản lý chợ huyện Phong Điền.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND huyện Phong Điền chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý các vấn đề về nhân sự, biên chế, chế độ chính sách, tài chính, tài sản, giao nộp con dấu và các vấn đề khác có liên quan theo quy định.

Giải thể Ban Quản lý nghĩa trang nhân dân Mỹ Khánh huyện Phong Điền

Ngày 8/5/2019, UBND thành phố có Quyết định số 1089/QĐ-UBND về việc giải thể Ban Quản lý nghĩa trang nhân dân Mỹ Khánh huyện Phong Điền.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND huyện Phong Điền chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý các vấn đề về nhân sự, biên chế, chế độ chính sách, tài chính, tài sản, giao nộp con dấu và các vấn đề khác có liên quan theo quy định.

Tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Cần Thơ lần thứ VIII

Chủ tịch UBND thành phố vừa có Công văn số 1707/UBND-KGVX thống nhất việc tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Cần Thơ lần thứ VIII, năm 2019.

Hội giảng dự kiến tổ chức từ ngày 2/10/2019 đến ngày 4/10/2019 tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ và Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.

Xây dựng chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư ngoài ngân sách của thành phố

Kết luận của tại Hội nghị phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2018 và đánh giá môi trường đầu tư giai đoạn 2014 – 2018, Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống yêu cầu Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện và các cơ quan Trung ương trên địa bàn tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính đi vào thực chất, tiếp tục rà soát nâng cao chất lượng xử lý hồ sơ công việc, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư; đẩy mạnh vận động chuyển đổi hộ kinh doanh đủ điều kiện sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp góp phần tăng gấp đôi số lượng doanh nghiệp vào năm 2020.

Bên cạnh đó, duy trì việc tổ chức hiệu quả, thực chất gặp gỡ giữa Chính quyền và Doanh nghiệp ít nhất 2 lần/năm, có thể tổ chức gặp gỡ, đối thoại nhiều hơn trong những trường hợp cần thiết, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc cũng như kiến nghị của doanh nghiệp đối với môi trường kinh doanh của thành phố.

Xây dựng chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư ngoài ngân sách của thành phố, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố theo quy định Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát huy vai trò của các tổ chức hội đặc thù và các tổ chức có tính chất xã hội, nghề nghiệp, đặc biệt các hiệp hội doanh nghiệp thành phố trên địa bàn thành phố trong việc tập hợp, liên kết, hỗ trợ và bảo vệ của quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các Sở, ban ngành thành phố và UBND quận huyện phát huy Mô hình một cửa và một cửa liên thông, rà soát, kiện toàn các quy chế phối hợp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục liên quan đến lĩnh vực đầu tư - đất đai - xây dựng; phối hợp liên ngành xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra cụ thể tránh phiền hà cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, tăng cường xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả trong thu hút các dự án mới; hỗ trợ tạo sự liên kết, kết nối hợp tác đầu tư giữa cộng đồng doanh nhiệp trong và ngoài thành phố, kể cả doanh nghiệp nước ngoài, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp…

Cung cấp nước sạch nông thôn năm 2019

Kết luận tại buổi làm việc về kế hoạch cung cấp nước sạch nông thôn năm 2019 trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thanh Dũng giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn khẩn trương xây dựng và triển khai nhanh kế hoạch cung cấp nước sạch nông thôn năm 2019 trên địa bàn thành phố nhằm đạt được chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trong đó, cần khai thác hiệu quả các công trình dự án chuyển tiếp từ năm 2018 sang, triển khai nhanh dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp mạng đường ống cấp nước trong 2019 và khẩn trương hoàn thành thủ tục cho dự án đầu tư xây dựng mới công trình cấp nước nông thôn giai đoạn 2019 - 2020, cần xác định nhu cần vốn trong năm 2019 và các năm tiếp theo, làm cơ sở để thực hiện.

Bên cạnh đó, mở rộng, nâng cấp mạng lưới đường ống cấp nước nông thôn phải phù hợp với quy hoạch được duyệt, không chồng lấn giữa cấp nước nông thôn và cấp nước đô thị; nâng cao chất lượng nước sinh hoạt và thái độ phục vụ nhân dân…

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Ngày 27/5/2019, UBND thành phố có Quyết định số 1252/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại TP Cần Thơ. Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban.

Theo đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống buôn lậu, in lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn theo từng thời điểm phù hợp với tình hình địa phương; xác định rõ phương thức hoạt động, lề lối làm việc và mối quan hệ công tác của các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Bên cạnh đó, giúp UBND thành phố chỉ đạo và tổ chức phối hợp giữa các sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, in lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan ban, ngành thành phố và các địa phương trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách về phòng, chống buôn lậu, in lậu, hàng giả và gian lận thương mại; đồng thời, thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra xử lý vi phạm các vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại lớn, các hành vi vi phạm trong hoạt động in và lợi dụng hoạt động in để sản xuất hàng giả trên địa bàn thành phố…

Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư –Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ

Ngày 21/5/2019, UBND thành phố có Quyết định số 1230/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư –Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

Mục tiêu nhằm hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư –Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ đảm bảo phục vụ Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ và các kỳ Hội chợ theo kế hoạch, góp phần phát triển các hoạt động văn hóa và xúc tiến thương mại, đáp ứng nhu cầu phát triển chung của thành phố.

Tổng mức đầu tư dự án gần 3 tỷ đồng. Dự án được thực hiện tại đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Thời gian thực hiện từ năm 2019-2021.

Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 – 2025

Ngày 3/5/2019, UBND thành phố ban hành kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm kiểm soát, khống chế không để dịch bệnh Cúm gia cầm (CGC) xảy ra và lây lan diện rộng trên địa bàn thành phố; chủ động giám sát để phát hiện sớm, cảnh báo và có giải pháp phòng, chống dịch bệnh; tạo điều kiện cho việc xây dựng thành công các vùng, các chuỗi cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh; góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của bệnh CGC đối với sức khỏe cộng đồng, an ninh lương thực và hoạt động thương mại của TP Cần Thơ.

Cụ thể, tổ chức kiểm soát tốt dịch bệnh, chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch và không để dịch bệnh lây lan; ngăn chặn không để các nhánh, các chủng vi rút mới nguy hiểm xâm nhiễm vào thành phố Cần Thơ và lây lan trên diện rộng.

Theo đó, tổ chức tiêm phòng đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện tiêm; đồng thời, vận động, hướng dẫn xây dựng các vùng, chuỗi sản xuất gia cầm, sản phẩm gia cầm an toàn dịch bệnh theo khuyến cáo của OIE, nhằm đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu gia cầm, sản phẩm của gia cầm; góp phần giảm thiểu hoặc không để phát sinh các ca bệnh CGC ở người do nhiễm các chủng vi rút cúm nguy hiểm (H5 và H7).

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn TP Cần Thơ

Ngày 24/5/2019, UBND thành phố có Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện chủ động và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện ngăn chặn việc giết mổ động vật trái phép, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; kiểm tra các điểm giết mổ, các chợ, các điểm kinh doanh, buôn bán hàng rong có sản phẩm thịt; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, cơ quan thú y cơ sở tăng cường theo dõi đàn heo, tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; tuyên truyền, vận động người chăn nuôi, cơ sở giết mổ cam kết thực hiện “5 không”: không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển động vật bệnh chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt động vật bệnh chết; không vứt động vật chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt”; công khai số điện thoại đường dây nóng 1800599901 để tiếp nhận, xử lý các thông tin về dịch bệnh trên gia súc, gia cầm…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan kiểm tra, giám sát đàn vật nuôi để kịp thời phát hiện, khai báo dịch bệnh, không vứt xác heo ra môi trường và tiêu hủy triệt để heo bệnh, heo nghi bị bệnh trong vòng 24 giờ kể từ lúc phát hiện heo bệnh. Các phương tiện, dụng cụ vận chuyển heo đến nơi tiêu hủy phải bảo đảm không để rơi vãi ra ngoài môi trường. Dụng cụ, quần áo của người tham gia tiêu hủy heo phải được vệ sinh, sát trùng nhằm bảo đảm không để mầm bệnh phát tán và lây lan…

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Công Thương thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến thị trường heo hơi, thịt heo và các sản phẩm heo, đồng thời niêm yết giá thị trường theo quy định; vận động, khuyến khích các Doanh nghiệp có năng lực tăng cường thu mua dự trữ nguồn thực phẩm thịt heo, để tránh gây bất ổn về thị trường tại TP Cần Thơ.

Ngoài ra, Công an thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng thú y tiếp tục điều tra, theo dõi nắm tình hình các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép; hỗ trợ kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại các Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông; đồng thời, có biện pháp giáo dục, răn đe nhằm chủ động phòng ngừa, tập trung các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng tổ chức đấu tranh bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật….

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù

Ngày 2/5/2019, UBND thành phố có Kế hoạch số 78/KH-UBND về việc Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2019.

Theo kế hoạch, để thực hiện Đề án, thành phố sẽ tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của từng nhóm đối tượng, từ đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các quy định có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án; đồng thời, tăng cường đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao và đúng định hướng; xây dựng, học tập và nhân rộng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án…

Mục đích nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng của Đề án; đồng thời, đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các đối tượng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm.

Thành lập Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính năm 2019

Ngày 3/5/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định 1029/QĐ-UBND thành lập Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính của thành phố Cần Thơ năm 2019, do ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, làm Trưởng đoàn.

Theo đó, Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết cho các đợt kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn; kiểm tra, xác minh giải quyết những phản ánh của tổ chức, công dân được tiếp nhận qua đường dây nóng về cải cách hành chính; những vụ việc liên quan đến thủ tục hành chính do các cơ quan chức năng cung cấp.

Thông qua kiểm tra, có văn bản kết luận các vấn đề liên quan đến tiến độ, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị; kiến nghị các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị hoặc báo cáo UBND thành phố giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời, kiến nghị xử lý đối với tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và người dân.

Thống nhất xây dựng trụ sở Công an phường An Hòa, quận Ninh Kiều

Ngày 20/5/2019, Chủ tịch UBND thành phố có Công văn số 1565/UBND-XDĐT về việc thống nhất xây dựng trụ sở Công an phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ với diện tích khoảng 770m2.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng, UBND quận Ninh Kiều cập nhật vị trí khu đất xây dựng Trụ sở Công an phường An Hòa vào đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều theo quy định; Công an thành phố có trách nhiệm lập thủ tục đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định pháp luật.

Phạm NgaCác tin khác:
Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích  (16/01/2020)
Thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân  (15/01/2020)
Tăng cường chấp hành kỷ luật hành chính của CB,CC,VC trong những ngày trước và sau Tết  (15/01/2020)
Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Tết Canh Tý 2020  (14/01/2020)
Chấn chỉnh và tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo  (14/01/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

09a8769f-553b-496b-89e4-9a19e9b8e3eb

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: