Sự kiện nổi bật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Phát triển Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại
Ngày đăng: 25/09/2020

Chiều ngày 25/9, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cần Thơ đang hướng đến trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL.

Nghị quyết xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tập trung phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng bộ thành phố giai đoạn 2020 - 2025, bám sát nội dung Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, mục tiêu tổng quát được xác định: “Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm về công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; về giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học và công nghệ, du lịch, văn hóa và thể thao; là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc”.

Ông Lê Quang Mạnh phát biểu tại Đại hội

20 chỉ tiêu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng

Có 20 chỉ tiêu chủ yếu được xác định trong Nghị quyết nhiệm kỳ tới; trong đó, có 8 chỉ tiêu về kinh tế, 6 chỉ tiêu về xã hội, 2 chỉ tiêu về môi trường, 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 2 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh.

Bên cạnh đó, có 8 nhiệm vụ, giải pháp được xác định, bao gồm: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố về vai trò trung tâm vùng, góp phần đổi mới tư duy, tầm nhìn về phát triển thành phố; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển nền kinh tế tri thức, trọng tâm là kinh tế số và tăng trưởng xanh. Huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng; tăng cường liên kết, hợp tác phát triển với các địa phương trong vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tăng cường quản lý đô thị, đặc biệt là trật tự kỷ cương, văn minh đô thị; khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế. Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng phát triển thành phố bền vững. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể, tăng cường gắn bó mật thiết giữa đảng với dân.

Đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội

Xác định 3 khâu đột phá

Đại hội xác định 3 khâu đột phá, bao gồm: Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút nhân tài; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, chuyên gia đầu ngành, cán bộ chuyên môn có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế; phát huy vai trò của lực lượng trí thức, đặc biệt là trí thức, nhà khoa học trẻ đóng góp trí lực phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Huy động mọi nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng, là cơ sở để thành phố phát huy vai trò trung tâm động lực phát triển vùng và đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Tận dụng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; lấy doanh nghiệp làm trung tâm của đổi mới ứng dụng và chuyển giao công nghệ; xây dựng thành phố thông minh, tăng trưởng xanh.

Như vậy, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra thành công tốt đẹp.

Trên tinh thần tập trung dân chủ và đoàn kết thống nhất cao, Đại hội đã bầu 50 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV; 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết vào Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực, trí tuệ và bản lĩnh, đại diện cho hơn 52.000 đảng viên nhận nhiệm vụ quan trọng do Đảng bộ và nhân dân thành phố giao phó.

Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trong phiên bế mạc, Đại hội đã nghe Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Theo đó, ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy; ông Phạm Văn Hiểu và ông Trần Việt Trường được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 11 ủy viên, bầu ông Lê Văn Thành giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy - nhấn mạnh: Với niềm vinh dự và trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tâm huyết, trách nhiệm của toàn Đảng bộ thành phố, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, cán bộ, đảng viên, cùng các tầng lớp nhân dân thành phố để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng chung tay xây dựng thành phố sớm trở thành trung tâm động lực, đô thị hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.  

 


Thanh Xuân


Các tin khác:
Nông sản, đặc sản các vùng miền hội tụ ở Hội chợ Coop-Expo 2020  (19/10/2020)
Phòng, chống COVID-19: Đặc biệt cảnh giác khi mùa đông sắp đến  (16/10/2020)
Ông Trần Việt Trường đắc cử Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ  (15/10/2020)
Cuối năm 2021, hoàn thành và đưa vào sử dụng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ  (14/10/2020)
Tiếp tục xây dựng, nhận rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”  (13/10/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

06514c99-47f9-440a-b20c-e56882f66bad

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: