Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Triển khai kiện toàn tổ chức và hoạt động của ấp, khu vực mới thành lập
Ngày đăng: 04/08/2020

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có ý kiến về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về sắp xếp, sáp nhập, đặt tên, đổi tên một số ấp, khu vực trên địa bàn TP Cần Thơ.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Công an thành phố và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hướng dẫn các địa phương thực hiện việc sắp xếp, bố trí lực lượng công an, quân sự ở ấp, khu vực mới và các thủ tục điều chỉnh giấy tờ của các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực ngành công an đảm bảo kịp thời đúng theo quy định.

Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác kiện toàn tổ chức và hoạt động của ấp, khu vực mới thành lập để UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện đảm bảo thời gian, tiến độ. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo UBND thành phố kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND theo quy định; đồng thời, chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp, sáp nhập ấp, khu vực.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện điều chỉnh biến động các loại giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định về Đất đai khi thay đổi ấp, khu vực.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện có ấp, khu vực thực hiện sắp xếp, sáp nhập, đặt tên và đổi tên chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện việc kiện toàn đồng bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị đảm bảo đúng quy định; chủ động triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi ấp, khu vực mới.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy và các tổ chức chính trị - xã hội cấp thành phố có liên quan chỉ đạo các cơ quan trực thuộc hướng dẫn cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác sắp xếp, thành lập và kiện toàn các tổ chức ở ấp, khu vực mới thành lập sau khi sắp xếp, sáp nhập.

(Kèm file)

 


Kim Xuyến


Các tin khác:
Kiểm tra các phương tiện tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025  (21/09/2020)
Khai thác Nền tảng trao đổi định danh điện tử của cổng Dịch vụ công quốc gia  (18/09/2020)
Kiểm tra cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh  (18/09/2020)
Vừa sẵn sàng phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội  (17/09/2020)
Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 15/12 hàng năm  (15/09/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

08d65c6c-9b47-41db-9a04-aa0008193ef2

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: