Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Xử lý dứt điểm các dự án hoàn thành chậm quyết toán
Ngày đăng: 14/06/2021

Lượt xem: 1


Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có văn bản chấn chỉnh việc chậm quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo văn bản này, trong thời gian qua công tác quyết toán dự án hoàn thành có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng dự án tồn đọng chậm quyết toán đã giảm. Tuy nhiên, trình trạng vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán theo quy định vẫn còn nhiều. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện khi được giao nhiệm vụ chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm túc những quy định quyền và nghĩa vụ chủ đầu tư; chấp hành đúng quy định pháp luật về chế độ quản lý tài chính đầu tư, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn bố trí cho dự án đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm và có hiệu quả; kiểm soát chi phí đầu tư theo quy định, đảm bảo tiến độ; kịp thời tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng; hoàn chỉnh và gửi báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đến cơ quan thẩm tra đảm bảo chất lượng, thời hạn theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Giám đốc các Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công an thành phố tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư theo thẩm quyền, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt các thủ tục liên quan đến kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, quy định phòng cháy chữa cháy, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư sớm hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Đồng thời, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp, giải quyết các vướng mắc trong điều chỉnh dự án, trong hoạt động đấu thầu và tăng cường hoạt động giám sát đầu tư; đối với các dự án dừng thực hiện kéo dài, đề nghị rà soát, đánh giá, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố hướng xử lý, để thực hiện quyết toán dứt điểm các hạng mục công việc đã hoàn thành. 

Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Sở hàng năm xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các chủ đầu tư chậm quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ rà soát tình hình công nợ, dự án hoàn thành chưa tất toán tài khoản, định kỳ hàng quý thông báo cho chủ đầu tư và Sở Tài chính để tổng hợp, đôn đốc công tác quyết toán, đóng mã số dự án theo đúng quy định pháp luật.

Giám đốc Sở Tài chính tăng cường hướng dẫn, đôn đốc công tác quyết toán dự án hoàn thành; thường xuyên rà soát, tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố; đẩy nhanh việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định; rà soát, kiện toàn và tăng cường hoạt động của Tổ công tác kiểm tra, thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm các dự án hoàn thành chậm quyết toán; chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch bố trí, sắp xếp, phân công hợp lý cán bộ, công chức thực hiện công tác thẩm tra quyết toán và thực hiện báo cáo tình hình quyết toán định kỳ hàng quý gửi về Sở tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo yêu cầu; thực hiện thẩm định dự toán và phê duyệt quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đối với dự án, tiểu dự án do Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) và có văn bản thông báo số quyết toán được duyệt cho chủ đầu tư làm cơ sở thẩm tra chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của Bộ Tài chính.


Kim Xuyến


c9b7350d-100b-4232-b0c3-b21e61f05140

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready