Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
Ngày đăng: 04/08/2020

Thành ủy Cần Thơ vừa có công văn chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phối hợp chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 09/4/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường phối hợp chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác tuyền truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân  dân, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, phụ huynh và học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện chương trình, sách  giáo khoa giáo dục phổ thông mới, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện.

Các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp phù hợp nhằm khắc phục những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn; tiếp tục rà soát, sắp xếp cơ sở vật chất, trường lớp, có kế hoạch đầu tư, nâng cấp, sửa chữa bảo đảm đáp ứng điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, thiết bị trường học.

Đồng thời, đánh giá đúng thực trạng về đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trên địa bàn để chủ động phối hợp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý đảm bảo đạt chuẩn và đạt yêu cầu triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chỉ đạo lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đảm bảo theo lộ trình, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương; tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và vận động xã hội hóa giáo dục, góp phần thực hiện có hiệu quả việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn thành phố.

Hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp thành phố tăng cường phối hợp, nắm tình hình dư luận trong các tầng lớp nhân  dân về chủ trương thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới của Đảng và Nhà nước, kịp thời phản ánh, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền có hướng chỉ đạo hiệu quả.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện tốt việc định hướng thông tin, tuyên truyền đối với các cơ quan truyền thông đại chúng về thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn thành phố. Mặt khác, thường xuyên kiểm tra, theo  dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

 


Thùy Trang


Các tin khác:
Kiểm tra các phương tiện tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025  (21/09/2020)
Khai thác Nền tảng trao đổi định danh điện tử của cổng Dịch vụ công quốc gia  (18/09/2020)
Kiểm tra cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh  (18/09/2020)
Vừa sẵn sàng phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội  (17/09/2020)
Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 15/12 hàng năm  (15/09/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

7fec28b4-7986-4d67-a6c0-b0874ad95815

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: