Thông tin hoạt động của Sở ngành


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Sở Giáo dục và Đào tạo: Triển khai thực hiện Thông báo số 160-TB/TW của Bộ Chính trị
Ngày đăng: 10/04/2020

Ngày 6/4/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố có Công văn 814/SGDĐT-VP về việc triển khai thực hiện Thông báo số 160-TB/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các phòng giáo dục và đào tạo, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, nhân viên về vai trò, ý nghĩa của công tác dân vận; đồng thời, vận động công chức, viên chức, nhân viên, cha mẹ học sinh, học sinh, học viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương đổi mới của ngành giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của ngành; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích thiết thực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên; kịp thời động viên, khen thưởng những mô hình hay, cách làm mới hiệu quả của những tập thể, cá nhân ở đơn vị.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, pháp luật và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ của đơn vị.

Ngoài ra, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc chính đáng của đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên, học sinh, học viên đúng quy định.

 

 

 

 


Phạm Nga


Các tin khác:
Sở Xây dựng thông báo tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên cổng Dịch vụ công quốc gia  (29/06/2020)
Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư  (27/06/2020)
Chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa  (19/06/2020)
Đại hội Đảng bộ Văn phòng Thành ủy Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025  (12/06/2020)
Triển khai việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt  (12/06/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

369494e6-5345-4443-abf0-34e528a16324

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: