Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Thực hiện kiến nghị giám sát của HĐND thành phố trong quí I năm 2020
Ngày đăng: 21/05/2020

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh vừa có ý kiến về việc thực hiện các kiến nghị giám sát của Thường trực HĐND thành phố trong quí I năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công nghiên cứu, rà soát, đối chiếu với các quy định hiện hành để tham mưu đề xuất UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về các cơ chế, chính sách theo các Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy, trong đó tập trung rà soát đối với các cơ chế, chính sách chưa được ban hành. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được UBND thành phố giao tại các Kế hoạch, văn bản triển khai các Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố giao các Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch UBND huyện Phong Điền chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu UBND thành phố tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy; đồng thời, rà soát, đánh giá lại các cơ chế, chính sách HĐND thành phố đã ban hành để tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành cơ chế, chính sách mới cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tập trung rà soát các quy định hiện hành và tình hình thực tế của thành phố để tham mưu UBND thành phố kiến nghị Bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ đối với những vấn đề vượt thẩm quyền của thành phố hoặc đề xuất xây dựng, bổ sung các cơ chế chính sách liên quan đến vấn đề ưu đãi về đất đai, tiếp cận tín dụng, thủ tục hành chính,...

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở ngành thành phố và UBND quận, huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND thành phố về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07/8/2018 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Cần Thơ; trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của Trung ương thì kịp thời tham mưu UBND thành phố báo cáo cụ thể và kiến nghị cơ quan Trung ương xem xét hỗ trợ.

(Kèm file)


Kim Xuyến


Các tin khác:
Đề cao cảnh giác, sẵn sàng truy vết, bảo đảm ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh  (02/07/2020)
Triển khai thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp  (02/07/2020)
Công bố Danh mục mạng lưới 5 tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh  (02/07/2020)
Giải quyết hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19  (25/06/2020)
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và khi triều cường dâng cao  (24/06/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

24c1a536-b3de-4948-9194-e8cff84d6d25

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: