Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ
Ngày đăng: 10/10/2019

Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Mạnh vừa ký ban hành Quyết định số 2185/QĐ-UBND phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Theo đó, quyết định bao gồm 5 điều quy định về: Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND  thành phố; trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các Phó Chủ tịch; phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, cụ thể:

Chủ tịch Lê Quang Mạnh phụ trách lãnh đạo, điều hành công việc của UBND thành phố, thành viên UBND thành phố; lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND quận, huyện; phụ trách quản lý, chỉ đạo lĩnh vực kinh tế tổng hợp; cải cách hành chính; tổ chức bộ máy và cán bộ; quốc phòng, an ninh, Quy chế làm việc của UBND thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Đào Anh Dũng, thay mặt Chủ tịch chủ trì và điều phối hoạt động chung của UBND thành phố khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch ủy quyền; hỗ trợ Chủ tịch một số công việc trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Trực tiếp phụ trách quản lý nhà nước các lĩnh vực: Tài nguyên, môi trường, quản lý đô thị và một số dự án đầu tư lĩnh vực thông tin truyền thông.

Phó Chủ tịch Võ Thị Hồng Ánh, trực tiếp phụ trách quản lý nhà nước các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, lao động - thương binh và xã hội, y tế; quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển và tổ chức thực hiện một số dự án đầu tư thuộc lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, lao động - thương binh và xã hội, y tế, dân tộc, tôn giáo; phụ trách Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; xây dựng kế hoạch, biện pháp giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Trương Quang Hoài Nam, trực tiếp phụ trách quản lý nhà nước các lĩnh vực: Công nghiệp, thương mại, đối ngoại, giao thông vận tải, tư pháp; quản lý, theo dõi, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch đầu tư và xây dựng công trình, dự án thuộc lĩnh vực: Công nghiệp, thương mại, đối ngoại, giao thông vận tải; giúp Chủ tịch thực hiện công tác đối ngoại chính quyền; quản lý đối ngoại Nhân dân; viện trợ phi chính phủ; công tác hữu nghị và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Dũng, trực tiếp phụ trách quản lý nhà nước các lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kinh tế hợp tác và khoa học công nghệ; quản lý, tổ chức hoạt động Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ; chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã…

Phó Chủ tịch Dương Tấn Hiển, trực tiếp phụ trách quản lý nhà nước các lĩnh vực: Tài chính, ngân sách; văn hóa, thể thao và du lịch; chỉ đạo quản lý nhà nước về các hoạt động tài chính, tiền tệ, các dịch vụ tài chính kế toán, các quỹ tài chính nhà nước, xã hội và dân cư hoạt động đúng pháp luật, đảm bảo an ninh và an toàn; chỉ đạo sắp xếp phát triển du lịch; lập và triển khai quy hoạch, chương trình, đề án phát triển lĩnh vực du lịch…

Ngoài ra, theo lĩnh vực phụ trách, các Phó Chủ tịch sẽ trực tiếp phụ trách chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thành phố, làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo theo phân công của Chủ tịch và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố và các Bộ ngành Trung ương.

Hàng tuần vào ngày thứ Hai, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp giao ban để phối hợp xử lý công việc, trao đổi thống nhất chủ trương giải quyết các vấn đề được đưa ra giao ban. Tại các cuộc họp giao ban, các Phó Chủ tịch trực tiếp hoặc ủy nhiệm cho Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc sở trình bày các nội dung công việc cần xin ý kiến thống nhất xử lý.


Phan Cao


Các tin khác:
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị tái định cư Cửu Long  (25/09/2020)
Tiếp tục tháo gở khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19  (25/09/2020)
Đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trên các chuyến bay  (23/09/2020)
Kiểm tra các phương tiện tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025  (21/09/2020)
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với hiện đại hóa hành chính  (21/09/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

21e49313-6b67-4cbc-bbe2-104b5812fcd3

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: