Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
Ngày đăng: 10/06/2020

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có ý kiến về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 622/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao kế hoạch năm 2020.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và tham mưu UBND thành phố cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2020 của các chủ đầu tư đến ngày 30/9/2020 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn đã bố trí.

Bên cạnh đó, yêu cầu các chủ đầu tư thường xuyên giám sát tiến độ, đôn đốc và xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với các nhà thầu vi phạm hợp đồng; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thành ủy, UBND thành phố khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân kế hoạch vốn năm 2020.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đổc Sở Nội vụ triển khai thực hiện việc lấy kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của chủ đầu tư (tổ chức và cá nhân có liên quan).

(Kèm file)


Phương Thảo


Các tin khác:
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án trên địa bàn  (07/08/2020)
Quy định các khu vực được chuyển quyền sử dụng đất của dự án Chỉnh trang và phát triển đô thị An Phú Cần Thơ  (07/08/2020)
Triển khai tích hợp một số dịch vụ công của Ngành Tư pháp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia  (07/08/2020)
Cần Thơ khuyến nghị CBCCVC ứng dụng Bluezone và NCOVI trên điện thoại thông minh  (06/08/2020)
Mỗi người dân tiếp tục là một chiến sỹ cùng chung sức đẩy lùi dịch bệnh  (06/08/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

3abdf724-4c77-4ee4-b3b1-e6687d8edf27

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: