Thông tin hoạt động của Sở ngành


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Sở Nội vụ: Thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020
Ngày đăng: 06/05/2020

Ngày 5/5/2020, Sở Nội vụ có Kế hoạch số 1173/KH-SNV về việc Thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020.

Mục đích nhằm vận động công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020); đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy chi bộ, lãnh đạo phòng, lãnh đạo sở và đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức Sở Nội vụ đối với công tác dân vận, góp phần củng cố niềm tin của công chức, viên chức đối với Đảng, Nhà nước.

Nội dung thực hiện gồm: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, quan tâm rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính theo quy định; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, ngăn ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với tổ chức, cá nhân; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân theo quy định; tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của nhân dân đúng quy định…

File kèm

 

 


Phạm Nga


4c748431-2242-45a5-93d1-a5d1d22f5146

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready