Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố trong tháng 7 năm 2020
Ngày đăng: 04/08/2020

Không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn, bảo vệ tốt nhất tính mạng và sức khỏe nhân dân; Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc; Xử lý nghiêm tất cả trường hợp nhập cảnh trái phép và hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19… là một trong những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố trong tháng 7 năm 2020.

Không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn, bảo vệ tốt nhất tính mạng và sức khỏe Nhân dân

Tại Công văn số 2289/UBND-KGVX, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện và đề nghị UBMTTQVN TP Cần Thơ tiếp tục đề cao trách nhiệm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Bên cạnh đó, chủ động, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn, bảo vệ tốt nhất tính mạng và sức khỏe Nhân dân; tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đề phòng, ngăn chặn các âm mưu, hành động lợi dụng tình hình dịch bệnh tiến hành phá hoại, gây mất an ninh trật tự.

Ngoài ra, khuyến cáo người dân đã đến thành phố Đà Nẵng và trở về địa phương trong khoảng thời gian từ ngày 5/7/2020 đến nay thực hiện khai báo y tế điện tử, tự theo dõi sức khỏe…

Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 1585-CV/TU ngày 27/7/2020 của Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện Công văn số 2217/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của UBND thành phố về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Đồng thời, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các quan điểm, nguyên tắc, phương châm tại mục 1 và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 quy định tại điểm a, d, đ, e, g tại mục 2 của Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND thành phố vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

Xử lý nghiêm tất cả trường hợp nhập cảnh trái phép và hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tại Công văn số 2217/UBND-KGVX, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Công an thành phố phối hợp với UBND quận, huyện và UBND xã, phường, thị trấn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ tất cả các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về đang làm việc và cư trú trên địa bàn. Chỉ đạo các ấp, khu vực, khuyến khích người dân phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép, báo cáo chính quyền địa phương để kiểm tra, cách ly ngay theo quy định.

Bên cạnh đó, xử lý nghiêm tất cả trường hợp nhập cảnh trái phép và các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, phối hợp với UBND quận, huyện và các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra trong cộng đồng dân cư các trường hợp từ thành phố Đà Nẵng đến lưu trú trên địa bàn thành phố (từ ngày 05/7/2020 đến nay và các trường hợp mới đến), phối hợp với cơ quan y tế để tiến hành theo dõi, quản lý sức khỏe trong vòng 14 ngày…

Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về việc đặt tên đường

Ngày 29/7/2020, UBND TP Cần Thơ ban hành Công văn số 2244/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND thành phố về việc đặt tên đường.

Theo đó, UBND thành phố giao UBND quận Ninh Kiều, Thốt Nốt chỉ đạo cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc tuyên truyền, phổ biến việc đặt tên đường, tiểu sử danh nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân biết, sử dụng tên đường đúng theo Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND của HĐND thành phố.

Bên cạnh đó, thực hiện gắn biển tên đường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành; triển khai việc đánh số và gắn biển số nhà theo quy định tại Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 17/6/2008 của UBND thành phố.

Thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có công văn chỉ đạo về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020.

Về các giải pháp điều hành thu ngân sách, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách cấp thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp các chính sách tín dụng, chính sách tài khóa để hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh và vươn lên, đây là giải pháp căn cơ và tạo được nguồn thu bền vững cho ngân sách.

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu ngân sách theo quy định; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kết hợp với các biện pháp hỗ trợ khác nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư, từ đó phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách đã được Bộ Tài chính và HĐND thành phố giao…

Về các giải pháp điều hành chi ngân sách, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung sắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu ngân sách nhà nước; điều hành chi trong phạm vi dự toán chi được giao và tiến độ một số nguồn thu gắn liền với dự toán chi đầu tư phát triển (thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết); chủ động thực hiện rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, trong đó phải ưu tiên đảm bảo nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lương và có tính chất lượng, các khoản chi thường xuyên để đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh xã hội, khắc phục thiên tai, phòng chống dịch COVID-19; đồng thời, dành nguồn dự phòng ngân sách và sử dụng các nguồn lực tài chính khác để bù đắp thiếu hụt ngân sách…

Tuyên truyền, phổ biến chính sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND TP Cần Thơ quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức triển khai Nghị quyết trên đến tận cơ sở, địa bàn quản lý.

Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện trong toàn ngành; hàng năm phối hợp Sở Tài chính, Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố và UBND quận, huyện rà soát lập danh sách người cao tuổi thọ 90 tuổi, 100 tuổi và dự trù kinh phí trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định và tổ chức thăm, chúc thọ, mừng thọ.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi đến người cao tuổi trên địa bàn thành phố; đồng thời, phối hợp hướng dẫn, cung cấp danh sách người cao tuổi, giám sát việc thực hiện việc chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi…

Triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Chủ tịch UBND thành phố giao Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, Thủ trưởng ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện và Thủ trưởng cơ quan có liên quan thực hiện rà soát, nâng cao chất lượng giải quyết và rút ngắn thời gian cấp các loại giấy phép đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân nhằm giảm thời gian doanh nghiệp cần có đủ các loại giấy phép để chính thức bắt đầu hoạt động; đồng thời, tăng cường cử đi đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử cho các cán bộ phụ trách công tác hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ nhằm nâng cao hiệu quả hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ để cải thiện các chỉ số thành phần của chỉ số “Gia nhập thị trường”…

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục, y tế

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh vừa có ý kiến gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

Cụ thể, đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được ký hợp đồng lao động đối với các vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế trong tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao; đồng thời, đơn vị phải tăng mức trích lập vào quỹ phúc lợi đủ để giải quyết chế độ, chính sách cho số hợp đồng lao động này khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó, đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên được ký hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) đối với các vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế trong phạm vi số lượng biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao và theo định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế để kịp thời thay cho số giáo viên và viên chức y tế nghỉ thai sản và nghỉ hưu theo chế độ (chưa kịp tuyển dụng thay thế) và để bố trí giáo viên dạy buổi thứ 02 trong ngày (đối với những cơ sở giáo dục dạy 02 buổi/ngày).

Tặng quà nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/2020

UBND TP Cần Thơ có Thông báo số 38/TB-UBND về việc tặng quà nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/2020, cụ thể:

Mức 1.100.000 đồng/người cho các đối tượng:

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động kháng chiến;

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945;

- Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động kháng chiến;

- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; Thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Mức 1.000.000 đồng/người cho các đối tượng:

- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống);

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

- Tuất thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh B, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 61% trở lên (bao gồm những thương binh loại B được công nhận từ trước 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

- Tuất người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

- Đại diện thân nhân của liệt sĩ (bố, mẹ; vợ, chồng; con; người có công nuôi liệt sĩ); gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm thờ cúng liệt sĩ).

Trường hợp một người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả hai mức quà theo quy định thì chỉ được nhận 01 suất quà với mức cao nhất.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

UBND thành phố vừa ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo đó, danh mục dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí bao gồm 6 nhóm dịch vụ: Dịch vụ chăm sóc người có công, dịch vụ thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ về việc làm, dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, dịch vụ trợ giúp xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em, dịch vụ thuộc lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công được Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí theo lộ trình tính giá dịch vụ công, gồm 4 nhóm dịch vụ: Dịch vụ thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ về việc làm, dịch vụ lĩnh vực xã hội trong cơ sở bảo trợ xã hội, dịch vụ về an toàn vệ sinh lao động.

Nâng cao năng lực cán bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm trong cải cách TTHC

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ; đồng thời, đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó tiếp tục triển khai việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế và các nghĩa vụ tài chính khác trên cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công thành phố theo quy định.

Bên cạnh đó, thực hiện việc ký số kết quả giải quyết TTHC và công nhận kết quả giải quyết TTHC được ký số, tạo điều kiện thực hiện liên thông TTHC và giao dịch thương mại có sử dụng kết quả giải quyết TTHC; thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC có ký số; kịp thời xem xét, giải quyết để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh truyền thông và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức giải quyết TTHC và vận hành các hệ thống trực tuyến để thực sự tạo bước chuyển của các cơ quan hành chính nhà nước trong mối quan hệ với người dân, doanh nghiệp.

Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, hiệu quả, minh bạch

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có công văn gửi Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường ôn tập cho học sinh đảm bảo có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết; phối hợp với phụ huynh học sinh chuẩn bị sức khỏe, tâm lý cho học sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Kỳ thi) đạt kết quả cao nhất.

Đồng thời, chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, coi thi, chấm thi, thanh tra thi cho các lực lượng tham gia tổ chức Kỳ thi; quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung Kỳ thi, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật khi làm nhiệm vụ; quy định cụ thể, chặt chẽ các quy trình thực hiện nghiệp vụ tổ chức thi, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong công tác chỉ đạo, tổ chức thi…

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nghiêm túc xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Kỳ thi trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, hiệu quả, minh bạch.

Triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có ý kiến về việc triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Chánh Văn phòng UBND thành phố tổ chức tập huấn, triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo nội dung Công văn số 5438/VPCP-KSTT ngày 06/7/2020 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy trình nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử tại UBND cấp huyện, cấp xã theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo quán triệt, triển khai đến Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý, đặc biệt là cán bộ tư pháp, chứng thực tại UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện quy trình nghiệp vụ theo Công văn số 5438/VPCP-KSTT.

Tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện được giao làm chủ đầu tư và được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; tăng cường công tác phối hợp, có phân công, phân nhiệm cụ thể giữa các Sở, ngành, UBND quận, huyện, chủ đầu tư trong lập, thẩm định, trình phê duyệt, đảm bảo kế hoạch vốn cho triển khai thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, không để nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đồng thời, chủ động thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định đối với những dự án khởi công mới được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Chủ đầu tư có trách nhiệm bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 7 Luật Đấu thầu - về điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu…

Ban hành kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Ngày 24/7/2020, UBND thành phố có Kế hoạch số 82/KH-UBND về việc Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

Mục đích nhằm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đảm bảo nghiêm túc, đúng Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo kế hoạch, tổ chức thi 05 bài thi, gồm 03 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 1 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (KHTN) gồm các môn thi thành phần: Vật lí, Hóa học, Sinh học; 1 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (KHXH) gồm các môn thi thành phần: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần: Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 171-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

Ngày 17/7/2020, UBND thành phố có Kế hoạch số 78/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TVV ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Mục tiêu nhằm tập trung thực hiện có hiệu quả, giải pháp để thu hút, phát triển nguồn vốn đầu tư nước ngoài; khắc phục những khó khăn, hạn chế về thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố; góp phần tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020

Ngày 13/7/2020, UBND thành phố có Kế hoạch số 77/KH-UBND về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Mục đích nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao năng lực và chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định, đồng thời từng bước giảm thiểu và hạn chế tình trạng công dân khiếu nại kéo dài, đông người, vượt cấp, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, gắn việc tiếp công dân với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan Nhà nước, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; kiên quyết xử lý đối với những trường hợp lợi dụng dân chủ, những hành vi vi phạm nội quy, quy chế nơi tiếp công dân…

Hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2020

UBND thành phố vừa có kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn năm 2020.

Mục tiêu nhằm tập trung thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường công tác cải cách TTHC, giảm thời gian gia nhập thị trường, rút ngắn hơn nữa thời gian nộp thuế, bảo hiểm xã hội, cấp phép xây dựng, tiếp cận tín dụng, triển khai có hiệu quả các hoạt động kích cầu thị trường nội địa, các chương trình “Người Việt Nam tự hào dùng hàng Việt Nam”.

Bên cạnh đó, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư; nâng cao chất lượng quản lý hành chính đất đai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các TTHC cho doanh nghiệp; cải thiện mạnh mẽ chất lượng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp; phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh  nghiệp đổi mới sáng tạo, có ý tưởng đột phá trong sản xuất kinh doanh…

Tăng cường giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em

Ngày 8/7/2020, UBND thành phố có Kế hoạch số 74/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

Theo đó, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện gồm: Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trẻ em, thường xuyên rà soát, kiến nghị, hoàn thiện chính sách, pháp luật về trẻ em; đổi mới công tác tuyên truyền, ưu tiên thời điểm, thời lượng phát sóng các chương trình về chính sách, pháp luật và bảo vệ trẻ em với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với các nhóm đối tượng điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng địa phương.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại tình dục, trẻ em lang thang kiếm sống trên địa bàn hoặc không hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em.

Ngoài ra, xử lý nghiêm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, kể cả cha mẹ, người chăm sóc trẻ em khi có hành vi vi phạm pháp pháp luật về trẻ em, nhất là các hành vi xâm hại trẻ em, bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài các vụ việc vi phạm quyền trẻ em với phương châm “đúng người, đúng việc, đúng thẩm quyền, đúng trách nhiệm”…

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Ngày 3/7/2020, UBND thành phố có Kế hoạch số 72/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Mục đích nhằm vận động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ vượt qua khó khăn do đại dịch gây ra, quyết liệt thực hiện và nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần thiết nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội khác.

Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 1/7/2020, UBND thành phố có Kế hoạch số 71/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mục đích nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cương quyết không để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân; đồng thời, chủ động nắm chặt tình hình, phối hợp trao đổi thông tin, tổ chức tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, kịp thời phát hiện, đấu tranh, tập trung điều tra, khám phá, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là thu hồi tài sản do đối tượng phạm tội chiếm đoạt…

Theo kế hoạch, các sở ban, ngành thành phố và UBND quận, huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật và chế tài xử lý đối với tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thông tin rộng rãi, kịp thời, công khai, minh bạch trong nhân dân về chủ trương phát triển kinh tế, an sinh xã hội, dự án bất động sản, quy hoạch, xây dựng...

Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Ngày 23/6/2020, UBND thành phố ban hành Quyết định 1237/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Cái Răng, TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, diện tích lập quy hoạch khoảng 6.680,56ha. Khu đô thị - công nghiệp Cái Răng nói riêng và quận Cái Răng nói chung được phát triển là đô thị với Trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng, đầu mối giao thông về đường thủy, đường bộ và đường sắt; Trung tâm tiếp cận về dịch vụ cảng và dịch vụ logistic cấp vùng ĐBSCL; Trung tâm thương mại dịch vụ cấp thành phố và cấp vùng; Trung tâm văn hóa cấp vùng; trung tâm du lịch sinh thái cấp thành phố và cấp vùng; Trung tâm hành chính tập trung của thành phố Cần Thơ; Các khu ở tập trung và khu ở sinh thái nhà vườn và các khu chức năng khác để góp phần hình thành một đô thị phát triển hài hòa, bền vững, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của TP Cần Thơ.

Dự kiến dân số quận Cái Răng đến năm 2030 khoảng 150.000-160.000 người, đến năm 2050 khoảng 320.000 người.


Phạm Nga


Các tin khác:
Hỗ trợ phần đất lấp rạch, kênh thủy lợi tại dự án Công viên Vĩnh Hằng Miền Tây  (28/09/2020)
Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp  (28/09/2020)
Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị liên quan đến công tác tư pháp  (28/09/2020)
Triển khai quy định về nuôi chim yến trên địa bàn Cần Thơ  (28/09/2020)
Vận hành phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ  (25/09/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

04b0f88d-a279-4f9a-9834-8c8355de07b5

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: