Thông tin tuyên truyền - Phổ biến pháp luật


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC
Ngày đăng: 08/05/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2867/VPCP-NC ngày 30/4/2021 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Điện số 106/ĐK-HT ngày 06/4/2021 của Bộ Công an về mở đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các Sở, cơ quan, ban, ngành thành phổ và UBND quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 07/9/2020 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, tập trung hoàn thiện các quy định về sử dụng điện để bảo đảm an toàn PCCC tại các cơ sở, hộ gia đình; xử lý các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC; lồng ghép kiến thức, kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy, hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục và thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc...; Tăng cường công tác phòng cháy, giám sát, kiểm tra việc thi hành chính sách, pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm.

2. Đối với Công an thành phố:

Chi đạo Công an quận, huyện tham mưu UBND quận, huyện triển khai các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kêt hợp sản xuất, kinh doanh theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Công an tại Điện số 106/ĐK-HT.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND thành phố ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà cho thuê trọ.

Phối hợp với cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC trong suốt đợt cao điểm, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tô chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn PCCC tại khu dân cư, các hộ gia đình; xây dựng các phóng sự cảnh báo nguy cơ cháy, nổ thường xảy ra tại khu dân cư, hộ gia đình để phòng tránh.

Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố theo yêu cầu cúa Bộ Công an; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Bộ Công an theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Cần Thơ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật PCCC; xây dựng phóng sự cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại khu dân cư, hộ gia đình trong đợt cao điểm góp phần phòng ngừa, giảm thiểu cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn thành phố.


Lê Tuyến


921b1ade-d3e3-4c05-9fda-f8823d49b65f

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready