Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ
Ngày đăng: 22/06/2021

Lượt xem: 1


Ngày 22/6, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã có văn bản gửi Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Cục trưởng Cục thuế thành phố Cần Thơ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ.

Cụ thể, về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tham mưu triển khai dịch vụ công trực tuyến Đăng ký tuyển sinh đầu cấp; tích hợp cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu tại Công văn số 1002/UBND-KSTT ngày 26/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2021.

Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện nghiêm việc cập nhật đầy đủ, kịp thời quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố đồng thời với hồ sơ giấy, hồ sơ giải quyết trên phần mềm chuyên ngành. Lập danh sách thủ tục hành chính trong ba năm gần nhất không có hồ sơ phát sinh theo Phụ lục I kèm Công văn số 2281/UBND-KSTT.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông rà soát số lượng thủ tục hành chính của thành phố tại mục II Phụ lục kèm Công văn số 4013/VPCP-KSTT để kết nối, đồng bộ kết quả xử lý hồ sơ của các thủ tục hành chính còn lại, đáp ứng mục tiêu 100% kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện đẩy mạnh việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn quản lý. Trong đó, thực hiện thí điểm trước dịch vụ này cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan. Trao đổi, học tập kinh nghiệp với đơn vị đã triển khai thành công như Ủy ban nhân dân phường Trà Nóc, quận Bình Thủy.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp danh sách thủ tục hành chính trong ba năm gần nhất không có hồ sơ phát sinh gửi Văn phòng Chính phủ theo thời gian quy định.

Về cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết có yêu cầu nghĩa vụ tài chính để tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến tối thiểu 50% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Cục trưởng Cục thuế thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp tục triển khai toàn thành phố việc cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia sau khi kết thúc thí điểm tại quận Cái Răng.

Về triển khai đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp tục thực hiện bảo đảm tiến độ theo Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 29/4/2021 và Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 12/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong đó, chú trọng thực hiện nội dung gắn kết việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa.

Cùng đó, rà soát, bố trí các trang thiết bị cần thiết để thực hiện đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; sắp xếp cán bộ phụ trách để thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt tỷ lệ theo yêu cầu cấp thành phố 30%, cấp huyện 20%, cấp xã 15% vào cuối năm 2021.

Mặt khác, đẩy mạnh việc thực hiện ký số, số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương rà soát, kết nối liên thông các phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong quản lý hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của thành phố. Trong đó, chú trọng thực hiện kết nối liên thông giữa các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính các cấp; áp dụng chữ ký số đối với các hồ sơ, giấy tờ trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố.


Nguyên Trang


Các tin khác:
Tăng cường xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho công nhân và người lao động tại các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh  (03/08/2021)
Chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tháng 7/2021  (03/08/2021)
Không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ khám, chữa bệnh  (02/08/2021)
Chuyển đổi một phần công năng Bệnh viện Đa khoa thành phố để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19  (02/08/2021)
Từ 0 giờ ngày 5/8, tạm dừng hoạt động đối với doanh nghiệp không đảm bảo đủ điều kiện an toàn phòng, chống dịch  (31/07/2021)

eecaa730-b31a-4088-a365-0cb237000274

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready