Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Chấn chỉnh thực hiện việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
Ngày đăng: 19/06/2020

Ngày 19/6/2020, UBND thành phố có Công văn số 1795/UBND-NC về việc chấn chỉnh thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện; Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt Luật Lưu trữ, Nghị định số 30/2020/NĐ của Chính phủ về công tác văn thư và các văn bản liên quan đến văn thư, lưu trữ nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức trong công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, cử công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác lập hồ sơ do Sở Nội vụ tổ chức (nếu có) hoặc chủ động tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; thực hiện việc ban hành Danh mục hồ sơ cơ quan hằng năm theo hướng dẫn; đồng thời, thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn công tác lập hồ sơ sau khi triển khai Danh mục hồ sơ đến công chức, viên chức, đảm bảo tất cả công chức, viên chức cơ quan khi xử lý công việc phải thực hiện được kỹ năng lập hồ sơ và khi kết thúc công việc phải nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan để quản lý theo quy định.

Ngoài ra, ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ phù hợp với quy định hiện hành về công tác văn thư, lưu trữ; ban hành Quy chế thi đua cơ quan, trong đó gắn với nội dung công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, đơn vị là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại và bình xét thi đua hằng năm đối với công chức, viên chức; bố trí, cải tạo, nâng cấp Kho lưu trữ để bảo quản hồ sơ, tài liệu; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị như: giá kệ, bìa hồ sơ, hộp đựng hồ sơ... để phục vụ công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, đơn vị; bố trí nhân sự có trình độ chuyên môn phù hợp phụ trách tại bộ phận văn thư, lưu trữ cơ quan, đơn vị…

 

                                                            


Phạm Nga


Các tin khác:
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án trên địa bàn  (07/08/2020)
Quy định các khu vực được chuyển quyền sử dụng đất của dự án Chỉnh trang và phát triển đô thị An Phú Cần Thơ  (07/08/2020)
Triển khai tích hợp một số dịch vụ công của Ngành Tư pháp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia  (07/08/2020)
Cần Thơ khuyến nghị CBCCVC ứng dụng Bluezone và NCOVI trên điện thoại thông minh  (06/08/2020)
Mỗi người dân tiếp tục là một chiến sỹ cùng chung sức đẩy lùi dịch bệnh  (06/08/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

dce1914e-5afc-4b9f-9a99-3b933e249b16

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: