Thông tin hoạt động của Sở ngành


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Triển khai lắp đặt Hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung
Ngày đăng: 14/06/2021

Lượt xem: 1


Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã ban hành Công văn số 2396/SYT-KHTC về việc triển khai lắp đặt Hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung.

Trên cơ sở đó, Sở Y tế đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý lắp đặt camera và đảm bảo kết nối liên tục 24/7 để giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của người cách ly và những người phục vụ (lễ tân, phục vụ, buồng phòng, nhân viên y tế...); thực hiện quản lý và sử dụng Hệ thống camera giám sát theo hướng dẫn. Mặt khác, tổ chức triển khai Hướng dẫn camera cho các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý và các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc Bộ chỉ huy Quân sự thành phố; tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện theo các quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hướng dẫn các cơ sở cách ly y tế tập trung về chuẩn kết nối của camera giám sát để đảm bảo có thể kết nối về Hệ thống kết nối tập trung các camera giám sát. Đồng thời, cử cán bộ chuyên môn kỹ thuật lắp đặt camera (gồm họ tên, số điện thoại) để hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật cho các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn thành phố; phối hợp Sở Y tế đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra việc thực hiện giám sát cách ly y tế liên tục bằng Hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn khẩn trương triển khai lắp đặt camera và đảm bảo kết nối liên tục 24/7 để giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của người cách ly và những người phục vụ (lễ tân, phục vụ, buồng phòng, nhân viên y tế...); thực hiện quản lý và sử dụng Hệ thống camera giám sát theo Hướng dẫn camera (kèm theo tại Công văn số 4403/CV-BCĐ ngày 30/5/2021).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố là đầu mối phối hợp với Trung tâm Y tế quận, huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phòng chống dịch tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thông qua hệ thống kết nối tập trung các camera giám sát đột xuất hay theo yêu cầu của cấp trên. Đồng thời, báo cáo Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế các thông tin yêu cầu khởi tạo, phân quyền quản lý sử dụng các tài khoản truy cập hệ thống kết nối tập trung các camera giám sát của tất cả cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố.


Nguyên Trang


2471ed02-8380-495a-812a-489374a926d9

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready