Thông tin hoạt động của Sở ngành


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho người có uy tín
Ngày đăng: 24/03/2021

Sáng ngày 24/3, Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho người có uy tín năm 2021, do Ban Dân tộc thành phố tổ chức diễn ra tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.
Ông Đào Hương, nguyên Phó Trưởng ban Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ báo cáo kết quả Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020; công tác dân tộc trên địa bàn thành phố.

Trong 3 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe các báo cáo viên trình bày các chuyên đề về kết quả Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020; công tác dân tộc trên địa bàn thành phố; chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2025; tình hình dân tộc khu vực Tây Nam bộ; một số điều cần biết khi tham gia bầu cử; tình hình biển đảo Việt Nam; công tác trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; những quy định của Luật An ninh mạng; tình hình an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống các thế lực phản động…

Theo Ban Dân tộc thành phố, những năm qua thành phố quan tâm triển khai thực hiện tốt các chính sách cho người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Người có uy tín có vị trí, vai trò to lớn, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương trên các lĩnh vực; tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự xã hội; phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình và cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái; giữ gìn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp; bài trừ những hủ tục lạc hậu, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới ở địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thực Hiện cho biết, năm 2020 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh trong đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó đời sống của đồng bào từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể (cuối năm 2019 có 186 hộ nghèo dân tộc thiểu số, đến cuối năm 2020 còn 126 hộ, giảm 60 hộ so với cùng kỳ).

Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số cũng được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện khá tốt; đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Thành phố có hiện 864 Đảng viên là người dân tộc thiểu số, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 64 người, có nhiều cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức danh chủ chốt ở các cấp ủy đảng, chính quyền.

Các đại biểu là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố tham dự hội nghị.

“Đồng bào các dân tộc thiểu số có truyền thống đoàn kết, cần cù lao động và yêu nước, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn gương mẫu vận động gia đình và trong cộng đồng tham gia đóng góp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương; góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố”, ông Hiện nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thực Hiện đề nghị sau hội nghị này, các vị có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trở về địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung đã được tiếp thu, cũng như tuyên truyền, vận động trong cộng đồng dân cư nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương chấp hành tốt các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, hăng hái lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, tham gia cùng với chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển bền vững.


Thanh Xuân


549772ce-4dfe-4475-a92c-c0697caadf99

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready