Thông tin hoạt động của Sở ngành


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng: 29/03/2021

Ban Tôn giáo TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn 62/BTG-HCTH về việc tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiêt kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, Ban Tôn giáo TP Cần Thơ đề nghị các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, các cơ sở tín ngưỡng tuyên truyền đến chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo, tín ngưỡng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, của đất nước và của mọi tầng lớp nhân dân; là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện, tự giác tham gia các hoạt động bầu cử tại địa phương.

Theo đó, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo, tín ngưỡng phát huy tinh thần trách nhiệm công dân, thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, bầu người có uy tín, có tinh thần dân tộc, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Ủng hộ đối với chức sắc, chức việc, tín đồ của mình tham gia ứng cử, bầu cử; không nghe, không tin luận điệu xuyên tạc của các thế lực xấu, lôi kéo kích động tín đồ không đi bầu cử.

Để hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy nhà nước; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định pháp luật; nghiên cứu thêm nội dung Hiến pháp năm 2013, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND trên Cổng thông tin điện tử Ban Tôn giáo TP Cần Thơ (www.bantongiao.cantho.gov.vn).

 


Nguyên Trang


31465688-7bec-4781-9476-2baad51d6432

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready