Thông tin hoạt động của Sở ngành


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tiếp tục thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày đăng: 26/03/2021

Năm 2021, thành phố tiếp tục thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập, đảm bảo 100% đối tượng được nhận chính sách trợ giúp xã hội. Ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết như trên tại Tọa đàm kỷ niệm ngày công tác xã hội Việt Nam, do Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức ngày 25/3.
Quang cảnh buổi tọa đàm

Theo ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, công tác xã hội có vai trò thúc đẩy thay đổi trong xã hội, giúp con người có cuộc sống hạnh phúc hơn. Nguyên tắc nhân quyền và công bằng xã hội là nền tảng của công tác xã hội. Công tác xã hội với mục đích là hỗ trợ các cá nhân, nhóm người và cộng đồng trong việc xử lý các vấn đề xã hội, nhằm phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách và tinh thần thương yêu tương trợ lẫn nhau.

Tại thành phố Cần Thơ, thời gian qua hệ thống làm công tác xã hội không ngừng được phát triển, đến nay đã có 16 hội và cơ sở trợ giúp xã hội; 13/13 bệnh viện tuyến thành phố có phòng công tác xã hội. Trong năm 2020, thành phố đã trợ cấp thường xuyên cho 482.520 lượt đối tượng bảo trợ xã hội ở ngoài cộng đồng với tổng kinh phí hơn 187 tỷ đồng; hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tổng số 36.076 đối tượng với tổng kinh phí trên 54 triệu đồng; hỗ trợ cho 45.310 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo với số tiền gần 34 triệu đồng; trợ cấp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho 40.769 đối tượng bảo trợ xã hội ngoài cộng đồng, 1.366 đối tượng sống trong các cơ sở trợ giúp xã hội công lập, 237 đối tượng sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập với tổng kinh trí gần 38 tỷ đồng…

Để công tác xã hội ngày càng phát huy có hiệu quả, theo ông Tiêu Minh Dưỡng, trong năm 2021 công tác xã hội tiếp tục thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập, đảm bảo 100% đối tượng được nhận chính sách trợ giúp xã hội; bên cạnh đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 của UBND thành phố.

Trên cơ sở đó, ông Dưỡng đề nghị các hội và các cơ sở trợ giúp xã hội cần đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực thực hiện tốt công tác chăm sóc về đời sống, vật chất, tinh thần cho các hội viên, đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng và trong các cơ sở trợ giúp xã hội nhân các dịp lễ, tết. Cùng với đó, tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức của bản thân, gia đình, chính quyền địa phương và các tổ chức quần chúng về công tác chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp về khả năng cũng như trách nhiệm xã hội đối với việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội chung của thành phố; duy trì các mô hình công tác xã hội trong bệnh viện, trường học...

 


Phạm Nga


4602d266-fd32-4647-b14b-e348efe8b942

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready