Thông tin hoạt động của Quận - Huyện


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023 tại UBND huyện Thới Lai
Ngày đăng: 27/03/2023

Lượt xem:


Ngày 23/3, Đoàn Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 của Văn phòng UBND thành phố (kiểm tra lồng ghép với Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính thành phố) đã có buổi làm việc với UBND huyện Thới Lai để kiểm tra công tác kiểm soát TTHC. Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra có ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai cùng đại diện lãnh đạo phòng, ban chuyên môn cấp huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.
Đoàn Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023 làm việc với UBND huyện Thới Lai

Theo báo cáo của UBND huyện Thới Lai, trong thời gian qua, việc tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC của huyện đã thực hiện nghiêm túc. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện là 267, cấp xã là 139. Số lượng TTHC thuộc các cơ quan ngành được đóng tại địa phương là 11 TTHC (Công an: 06, BHXH: 05). Việc cập nhật, công bố TTHC thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC. Thực hiện việc rà soát bộ TTHC áp dụng thống nhất ở cấp huyện đến nay có 267 thủ tục; cấp xã 139 thủ tục đã được niêm yết đầy đủ, đúng quy định. 100% TTHC được công khai đầy đủ, đúng quy định.

Về giải quyết TTHC, tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo là 8.177. Trong đó số mới tiếp nhận trong kỳ là 7.801 hồ sơ (trực tuyến: 890; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 6.911); số từ kỳ trước chuyển qua là 376 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 7.623 (trong đó, giải quyết trước hạn: 7.623, không có hồ sơ quá hạn). Số lượng hồ sơ đang giải quyết là 554 (trong hạn là 554, không có hồ sơ quá hạn)…

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại Bộ phận Một cửa UBND xã Đông Bình và UBND huyện Thới Lai. Kết quả cho thấy, các đơn vị đã làm tốt việc công bố, công khai TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC… Bên cạnh đó, Đoàn cũng chỉ ra một số hạn chế như: tỷ lệ TTHC tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa của huyện chưa đạt 100% TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại các xã rất thấp; việc thanh toán phí/lệ phí trực tuyến chưa đạt yêu cầu…

Tại buổi làm việc, đại biểu UBND huyện Thới Lai nêu lên một số khó khăn và kiến nghị một số vấn đề như: tăng cường tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác kiểm soát TTHC tại địa phương; hỗ trợ kỹ thuật do các hệ thống thường báo lỗi…

Phát biểu tại buổi làm việc, Đoàn công tác yêu cầu UBND huyện cần tiếp tục phát huy những mặt đạt được; tìm giải pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại; chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc giải quyết TTHC theo quy định trong bộ TTHC và các văn bản mới của Trung ương; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc công khai và thực hiện TTHC trên địa bàn; tiếp tục quan tâm phối hợp thực hiện hiệu quả công tác giải quyết TTHC để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân…


Thái Sơn


124533c5-78a8-46c4-8c8e-3c31635c5863

Tiêu đề bài viết: Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023 tại UBND huyện Thới Lai. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Thái Sơn.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang