Thông tin hoạt động của Hội - Đoàn thể


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Phát động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước phục vụ đời sống xã hội
Ngày đăng: 19/06/2020

Sáng 18/6/2020, Thường trực Thành ủy Cần Thơ làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Mặt trận và các đoàn thể thành phố về tình hình công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, hệ thống dân vận các cấp của thành phố tập trung tham mưu các cấp ủy đảng sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận; tham mưu các cấp ủy chỉ đạo công tác đại hội đảng các cấp và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác dân vận của cơ sở sau đại hội.

Công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang được quan tâm thực hiện. Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng được triển khai thực hiện, đặc biệt là Hội Cựu chiến binh thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã cơ bản thực hiện hầu hết các nội dung giám sát trong năm.

Hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực vận động nguồn lực nhằm chăm lo cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, gia đình chính sách, hộ nghèo và Nhân dân góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của thành phố, nổi bật là các hoạt động vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người nghèo bị ảnh hưởng COVID-19.

Bên cạnh đó, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội trong thành phố đã tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng thành phố và thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đánh giá cao những đóng góp của hệ thống dân vận, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội vào sự phát triển chung của thành phố. Đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại thời gian qua như: Công tác tham mưu triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết đôi khi chưa kịp thời, hiệu quả; công tác góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền còn ít, chưa đều; công tác tham mưu giải quyết vấn đề phát sinh mới, bức xúc trong Nhân dân còn chậm, hạn chế; phương thức hoạt động chậm đổi mới.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị hệ thống dân vận, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội toàn thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực vào công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp; nâng cao hiệu quả công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác an sinh xã hội. Đồng thời, triển khai và nhân rộng các phong trào thi đua, mô hình tiên tiến trong thực hiện phong trào; củng cố tổ chức bộ máy; đổi mới phương pháp, phong cách làm việc theo phương thức gần dân, sâu sát với Nhân dân; quản lý tốt các nguồn quỹ hỗ trợ, an sinh xã hội của Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội.

 

 

 

 

 


Cầm Thi Giang


Các tin khác:
Tạm dừng các hoạt động lễ hội, lễ nghi tôn giáo tập trung vượt quá 30 người  (05/08/2020)
Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020)  (22/07/2020)
Tặng trang thiết bị bảo hộ y tế phòng chống dịch COVID-19  (15/07/2020)
Vận động chính sách hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương  (19/06/2020)
Tập huấn kiến thức và kỹ năng phòng ngừa đấu tranh với tệ nạn ma túy  (17/06/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

621d00cf-a156-48f3-8d7a-7dee4db03db5

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: