Thông tin hoạt động của Sở ngành


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Kiểm tra, chấn chỉnh các phương tiện tuyên truyền và quảng cáo
Ngày đăng: 04/05/2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện; Ủy ban nhân dân các xã, phường, trị trấn và các doanh nghiệp quảng cáo hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ kiểm tra, chấn chỉnh các phương tiện tuyên truyền và quảng cáo trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, thành phố Cần Thơ đang vào mùa mưa, bão, để đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị đối với việc thực hiện các phương tiện tuyên truyền, cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thường xuyên phối hợp với các đơn vị trực tiếp thực hiện tuyên truyền kiểm tra, chấn chỉnh, sửa chữa đối với các phương tiện tuyên truyền, nhằm đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị trong suốt quá trình thực hiện tại địa phương. Đặc biệt chú ý kiểm tra, chấn chỉnh đối với các phương tiện trong đợt cao điểm tuyên tuyền các ngày lễ, kỷ niệm của thành phố, Cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao các phòng, đơn vị thuộc Sở thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, sửa chữa các phương tiện tuyên truyền do đơn vị thực hiện. Đặc biệt, Trung tâm Văn hóa chú ý kiểm tra, chấn chỉnh đối với các phương tiện trong đợt cao điểm tuyên tuyền các ngày lễ, kỷ niệm của thành phố, Cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đối với các phương tiện quảng cáo, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân quanh khu vực dựng bảng, pano, phương tiện quảng cáo trong mùa mưa bão, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các công ty có thực hiện bảng, pano quảng cáo trên địa bàn thành phố Cần Thơ khẩn trương tiến hành rà soát, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa và thực hiện các biện pháp an toàn nhằm đảm bảo các bảng, pano, phương tiện quảng cáo do công ty mình thực hiện đạt chất lượng, an toàn kỹ thuật và vẻ mỹ quan chung. Đồng thời, phân công thường trực 24/24 theo dõi, kịp thời xử lý các tình huống rủi ro, tự chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả nếu có sự cố xảy ra.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Thanh tra Sở chủ trì phối hợp các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện triển khai Kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh, đảm bảo mỹ quan đô thị trong quá trình thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Cần Thơ.


Kim Xuyến


246b8c1c-7efe-42ee-ad28-aef076875a23

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready