Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng
Ngày đăng: 27/10/2020

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa có Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng, nhất là Luật Đất đai, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai làm chuyển biến tích cực nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động làm công tác quản lý đất đai, xây dựng nhất là người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền; coi công tác quản lý đất đai, công tác quản lý xây dựng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, góp phần khai thác, sử dụng mang lại hiệu quả cao nhất đất đai trên địa bàn thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật về đất đai, xây dựng và các văn bản có liên quan, hướng dẫn nhân dân thực hiện quản lý, sử dụng đất đai đúng mục đích, xây dựng đúng quy định; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan chuyên môn làm công tác quản lý đất đai, xây dựng, giúp nhân dân hiểu và chấp hành đúng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không để những thành phần cơ hội kết hợp với cán bộ của ngành lợi dụng kẽ hở của pháp luật đầu cơ, trục lợi, gây mất an ninh trật tự. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân cam kết không vi phạm về quy hoạch sử dụng đất và trật tự xây dựng trên địa bàn.

Chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận... không đúng quy định pháp luật; cũng như việc buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép xảy ra trên địa bàn…

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, đảm bảo tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục. Rà soát các văn bản, quy định pháp luật về quản lý xây dựng, sử dụng đất hiện hành không còn phù hợp để đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay.

Các cấp ủy đảng, chính quyền phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Thực hiện nghiêm việc giải quyết các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo đúng nhu cầu và phải theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm và đúng quy định pháp luật. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản; nghiêm cấm việc phân lô, xẻ nền trên đất nông nghiệp dưới mọi hình thức nhằm kinh doanh bất động sản trái quy định pháp luật; có biện pháp ngăn chặn tình trạng thu gom bất động sản, xây dựng các khu dân cư tự phát không đảm bảo quy chuẩn, chất lượng, phá vỡ quy hoạch kế sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về việc người nước ngoài được sở hữu nhà, đất tại Việt Nam; kiểm tra, quản lý và rà soát không để các đối tượng người nước ngoài lợi dụng, nhờ người Việt Nam mua nhà, đất trái quy định của pháp luật…

(File kèm)


Phương Thảo


Các tin khác:
Triển khai thí điểm chi trả trợ cấp xã hội qua thẻ VietTel Pay  (26/11/2020)
Kết quả xếp hạng các sản phẩm chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” TP Cần Thơ năm 2020  (25/11/2020)
Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn quận Cái Răng  (24/11/2020)
Tạm dừng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chưa cần thiết  (23/11/2020)
Chi hỗ trợ cho người bán lẻ xổ số lưu động gặp khó khăn do dịch Covid-19  (23/11/2020)
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  >  >>  

16c62121-90f3-48da-b784-c80d7ed48649

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: