Thông tin hoạt động của Quận - Huyện


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Bình Thủy: Triển khai kế hoạch phát triển chính quyền số năm 2021
Ngày đăng: 24/03/2021

Lượt xem: 1


UBND quận Bình Thủy vừa triển khai kế hoạch phát triển chính quyền số năm 2021.

Mục tiêu là xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, đảm bảo người dân có thể tiếp cận, sử dụng dịch vụ mọi lúc, mọi nơi dựa trên nhiều phương tiện khác nhau, phù hợp với nhu cầu; cung cấp dữ liệu mở có thể truy cập, sử dụng dễ dàng và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Cụ thể, phấn đấu tối thiểu 65% thủ tục hành chính (TTHC) đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tối thiểu 35% dịch vụ công trực tuyến của quận thực hiện ở mức độ 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; có 30% dịch vụ công trực tuyến tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia; tối thiểu 25% hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của quận; 90% trở lên người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC…

Theo đó, quận Bình Thủy sẽ trang bị, nâng cấp hệ thống máy tính, các thiết bị đầu cuối phục vụ triển khai Chính quyền số kịp thời trong nội bộ cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền số và số hóa văn bản, hồ sơ giải quyết TTHC; triển khai ứng dụng công nghệ số, nâng cao trải nghiệm người dùng dịch vụ công, tiếp thu ý kiến người dân và doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; tăng cường công tác rà soát và đề xuất đưa vào danh mục dịch vụ công trực tuyến những TTHC phổ biến, liên quan nhiều đến người dân, doanh nghiệp; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong cung cấp dịch vụ công; hướng dẫn khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đồng thời, cử cán bộ tham gia các khóa đạo tạo, tập huấn nghiệp vụ trong xây dựng phát triển Chính quyền số…

 


Huy Bình


2a512995-0264-470a-af18-f6a46c335f7f

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready